Từ khoá:ty gia usd hom nay

Tỷ giá USD hôm nay 17/11

Tỷ giá USD hôm nay 17/11 không biến động nhiều so với hôm qua.

Tỷ giá USD hôm nay 16/11

Tỷ giá USD hôm nay 16/11 tương đối ổn định tại các ngân hàng thương mại.

Tỷ giá USD hôm nay 15/11

Tỷ giá USD hôm nay 15/11 niêm yết tại các ngân hàng thương mại ổn định.

Tỷ giá USD hôm nay 14/11

Tại các ngân hàng thương mại, giá đồng USD sáng 14/11 tương đối ổn định.

Tỷ giá USD hôm nay 13/11

Tại các ngân hàng thương mại, giá đồng USD sáng 13/11 tương đối ổn định.

Tỷ giá USD hôm nay 10/11

Tỷ giá USD hôm nay 10/11 niêm yết tại các ngân hàng thương mại ổn định.

Tỷ giá USD hôm nay 9/11

Tỷ giá USD hôm nay 9/11 tương đối ổn định.

Tỷ giá USD hôm nay 8/11

Tỷ giá USD hôm nay 8/11 niêm yết tại các ngân hàng thương mại khá ổn định.

Tỷ giá USD hôm nay 7/11

Tại các ngân hàng thương mại, giá đồng USD sáng 7/11 tương đối ổn định.

Tỷ giá USD hôm nay 6/11

Tỷ giá USD hôm nay 6/11 niêm yết tại các ngân hàng thương mại tương đối ổn định.

VIDEO

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đề xuất sẽ tăng phí lòng đường, hè phố sử dụng để trông giữ ôtô tại khu vực lõi đô thị từ 80.000 lên 240.000 đồng/m2/tháng. các tuyến phố nằm trong khu vực đường vành đai 1 tăng từ 60.000 lên 150.000 đồng/m2/tháng; lòng đường, hè phố các tuyến nằm trong đường vành đai 2, vành đai 3 tăng từ 45.000-60.000 đồng lên từ 60.000- 80.000 đồng/m2/tháng.