Từ khoá:uy ban thuong vu quoc hoi

Bế mạc Phiên họp thứ 24 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sau ba ngày làm việc tích cực, khẩn trương, chiều 16/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình Phiên họp thứ 24.

Rà soát kỹ các luật liên quan, bảo đảm sửa đổi đồng bộ với Luật Quy hoạch

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 24, sáng 16/5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số Luật liên quan đến Luật Quy hoạch.

Tăng cường thanh tra, kiểm tra quỹ bảo hiểm y tế

Các đại biểu đề nghị trong trường hợp việc thực hiện thu, chi quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trong năm không đạt dự toán thì phải cắt giảm chi tiêu, tiết kiệm kinh phí tương ứng...

Phiên họp thứ 24 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV: Giải quyết kiến nghị của cử tri

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 24 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, sáng 15/5, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri.

Thông qua Nghị quyết cho bà Phan Thị Mỹ Thanh thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội

Phiên họp thứ 24, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết cho bà Phan Thị Mỹ Thanh thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2016

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 14/5, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2016.

Khai mạc Phiên họp thứ 24 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV

Sáng 14/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai mạc Phiên họp thứ 24.

Chỉnh lý, hoàn thiện một số dự án Luật

Thủ tướng Chính phủ giao các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ nghiên cứu, tiếp thu kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Phiên họp thứ 23.

Chuẩn bị nhiều nội dung cho Phiên họp thứ 24 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chuẩn bị Phiên họp thứ 24 (14-16/5/2018) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, PTT Thường trực Trương Hòa Bình phân công thành viên Chính phủ chuẩn bị một số báo cáo, tờ trình.

Bế mạc Phiên họp thứ 23 Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sau sáu ngày làm việc tích cực, khẩn trương, chiều 17/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành chương trình phiên họp thứ 23.

VIDEO

Sáng 24/5, Diễn đàn Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng lần thứ 10 khai mạc tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.