1. >

Tạo động lực giúp HTX phát triển nhanh và bền vững

Facebook Share

BNEWS.VN Liên minh HTX các cấp đã và đang xây dựng mục tiêu đưa kinh tế tập thể mà nòng cốt là các HTX phát triển bền vững, sẵn sàng ứng phó trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu với nền kinh tế thế giới.

Tạo động lực giúp HTX phát triển nhanh và bền vững

Tạo động lực giúp HTX phát triển nhanh và bền vững. Ảnh: Uyên Hương/BNEWS/TTXVN

Ngày 10/4, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã (HTX) Việt Nam đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ viết thư kêu gọi điền chủ nông dân tham gia HTX ( 11/4/1946-11 /4/2016) và 5 năm ngày HTX Việt Nam.

Báo cáo những thành quả đã đạt được trong thời gian qua, Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh: Thời gian qua, khu vực kinh tế tập thể đã có những chuyển biến tích cực.

Hiện, cả nước có khoảng 150.000 tổ hợp tác, 20.000 HTX với gần 13,5 triệu thành viên và 30 triệu người lao động hoạt động trong các lĩnh vực của nền kinh tế quốc dân.

Nhiều HTX, liên hiệp HTX mới được thành lập, hoạt động đa dạng về ngành nghề, lĩnh vực; số tổ hợp tác tiếp tục tăng; phần lớn các HTX đã cơ bản hoàn thành việc chuyển đổi theo quy định của pháp luật.

Nhiều HTX được củng cố, đổi mới về tổ chức và hoạt động, trong đó xuất hiện một số điển hình tiên tiến, hỗ trợ tốt hơn kinh tế hộ xã viên, tạo việc làm và thu nhập thường xuyên cho người lao động.

Liên kết giữa các HTX với nhau và với các tổ chức kinh tế khác bước đầu có sự phát triển.

Các tổ chức kinh tế tập thể đã từng bước khẳng định là nhân tố quan trọng góp phần bảo đảm an ninh xã hội, ổn định chính trị ở cơ sở và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Mạnh Cường, bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận đó, kinh tế tập thể vẫn chưa thoát khỏi tình trạng yếu kém kéo dài.

Nhiều hạn chế, yếu kém của kinh tế tập thể mà Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX và Chỉ thị số 20-CT/TW, ngày 02/01/2008 của Ban Bí thư về tăng cường lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khoá IX đã chỉ ra, đến nay vẫn chưa được khắc phục.

Tốc độ tăng trưởng của khu vực kinh tế tập thể chậm, thiếu ổn định, tỉ lệ đóng góp vào GDP của cả nước giảm dần, không đạt được mục tiêu Nghị quyết đề ra.

Nhiều HTX chưa tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật; còn có những biểu hiện hình thức, xa rời bản chất các nguyên tắc và giá trị HTX; sự liên kết, hợp tác của các HTX chưa chặt chẽ, hiệu quả thấp, vai trò của liên hiệp HTX chưa được phát huy.

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam Võ Kim Cự khẳng định, năm 2016 các HTX tiếp tục đẩy mạnh quá trình củng cố, đổi mới, phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh, tận dụng những cơ hội, vượt qua khó khăn, thách thức để hoạt động hiệu quả bền vững trong bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế, đóng góp ngày càng nhiều vào phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Chia sẻ thêm tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch Võ Kim Cự cho biết: Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 5 Liên minh HTX Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021, toàn hệ thống Liên minh HTX các cấp đã và đang xây dựng chương trình hành động cho toàn khóa với mục tiêu đưa kinh tế tập thể mà nòng cốt là các HTX phát triển bền vững, sẵn sàng ứng phó trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu với nền kinh tế thế giới.

Trong đó, cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ 12 của Đảng; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phát triển kinh tế tập thể, đổi mới, phát triển nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể nòng cốt là HTX; tập trung thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật HTX.

Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng mô hình hợp tác xã kiểu mới gắn với liên kết chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa chủ lực có quy mô lớn; tham mưu đề xuất với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội ban hành cơ chế, chính sách hoàn thiện hơn để phát triển kinh tế tập thể nòng cốt là HTX.

Cùng với đó, Chủ tịch Liên minh HTX Võ Kim Cự đề nghị Đảng, Nhà nước có cơ chế, chính sách hỗ trợ là “bà đỡ” cho các tổ chức kinh tế, đặc biệt là HTX.

Qua đây các HTX có thể sớm khẳng định, xây dựng thương hiệu, xây dựng chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh, tiếp cận kinh tế thị trường, xây dựng thương hiệu.

Không những vậy, đây cũng là đòn bẩy giúp các HTX kết nối với nhau xây dựng chuỗi giá trị để từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm, tạo động lực phát triển nhanh nhưng bền vững./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Sáng 24/5, Diễn đàn Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng lần thứ 10 khai mạc tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.