1. >

Tập đoàn Hoa Sen chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu niên độ 2016-2017

Facebook Share

BNEWS.VN Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) vừa thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức niên độ tài chính 2016-2017 bằng cả tiền mặt và cổ phiếu.

Tập đoàn Hoa Sen chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu niên độ 2016-2017

Trong đó, chi trả cổ tức bằng tiền mặt 10% được chia làm hai đợt mỗi đợt 5% (mỗi cổ phiếu sở hữu được nhận 500 đồng). Theo đó, đợt 1 sẽ chốt danh sách cổ đông vào tháng 3/2018 và chi trả vào tháng 4/2018. Đợt 2 chốt danh sách cổ đông vào tháng 4 và chi trả trong tháng 5/2018.

Việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu chốt danh sách vào tháng 6 và dư kiến chi trả trước ngày 16/7/2018. Nguồn vốn phát hành từ khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/9/2017. Tỷ lệ chi trả là 10% (mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền tỷ lệ 10:1 (10 quyền sẽ được hưởng 1 cổ phiếu mới phát hành).

Tổng khối lượng dự kiến phát hành gần 35 triệu cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là gần 350 tỷ đồng.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Nhiều siêu thị và chợ dân sinh mở cửa trở lại, phục vụ khách mua đồ hóa vàng, cáo lễ để cúng đưa tổ tiên. Nguồn hàng cung ứng tại các siêu thị khá dồi dào, giá cả và chất lượng luôn ổn định, vì thế mà thu hút đông người mua.