1. >

Tháng 1, thu ngân sách Nhà nước ước đạt 97,4 nghìn tỷ đồng

Facebook Share

BNEWS.VN Theo đánh giá của Bộ Tài chính, trong tháng 1 năm 2017, tình hình thu, chi ngân sách Nhà nước (NSNN); cân đối ngân sách Trung ương và ngân sách chính quyền địa phương các cấp được đảm bảo.

Tháng 1, thu ngân sách Nhà nước ước đạt 97,4 nghìn tỷ đồng

Tháng 1, thu ngân sách Nhà nước ước đạt 97,4 nghìn tỷ đồng. Ảnh: TTXVN

Cụ thể, tổng thu NSNN tháng 1 ước đạt 97,4 nghìn tỷ đồng, bằng 8% dự toán năm, bằng 103,9% so với tháng 1/2016.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 87,9 nghìn tỷ đồng; thu từ dầu thô ước 2,3 nghìn tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước 19,2 nghìn tỷ đồng. Riêng khoản thu từ xuất nhập khẩu, sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (12 nghìn tỷ đồng), thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 7,2 nghìn tỷ đồng.

Tổng chi cân đối NSNN tháng 1/2017 ước 87,25 nghìn tỷ đồng, bằng 6,3% dự toán năm.

Theo Bộ Tài Chính, các khoản chi chủ yếu đảm bảo nhu cầu chi phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo an sinh xã hội (chiếm 86,2% tổng chi) và chi trả nợ lãi đến hạn (chiếm 10,9% tổng chi).

Riêng chi đầu tư phát triển, do đang trong quá trình phân bổ, thông báo kế hoạch vốn đầu tư cho các chủ đầu tư, nên tiến độ chi đầu tư phát triển nói chung và chi đầu tư xây dựng cơ bản nói riêng đạt thấp.

Do vậy, trong tháng 1 chủ yếu là thanh toán vốn đối với các dự án thuộc kế hoạch năm 2016.

Để tạo điều kiện cho các đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn ngay từ đầu năm, Bộ Tài chính chủ động tạm cấp kinh phí tháng 1/2017 cho các đơn vị đang trong thời gian chờ phân bổ dự toán. Đồng thời, cơ quan này thực hiện chi trả trước tiền lương hưu và các khoản trợ cấp đến hết tháng 2/2017 tạo điều kiện cho các đối tượng là người có công với cách mạng, người hưởng lương hưu, trợ cấp xã hội vui đón Tết cổ truyền Đinh Dậu.

Bên cạnh đó, 13.000 tấn gạo dự trữ quốc gia để cứu trợ, cứu đói giáp hạt cho nhân dân vùng khó khăn đã được xuất cấp.

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại văn bản 571/VPCP-KTTH ngày 19/01/2017 của VPCP, Bộ Tài chính tạm cấp (lần 2) là 1.680 tỷ đồng cho 4 địa phương (Hà Tĩnh 560 tỷ đồng, Quảng Bình 760 tỷ đồng, Quảng Trị 160 tỷ đồng và Thừa Thiên Huế 200 tỷ đồng) từ khoản tiền Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh bồi thường để bồi thường thiệt hại cho người dân bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Sự xuất hiện của taxi công nghệ buộc các hãng vận tải truyền thống phải đổi mới mình cho phù hợp, nếu không muốn thua cuộc, mất dần mất mòn thị phần. Cạnh tranh là con đường tất yếu để phát triển, mà vận tải truyền thống không thể đứng ngoài.