1. >

Tháng 7 sẽ ban hành 39 chuẩn mực Kiểm toán Nhà nước

Facebook Share

BNEWS.VN Tổng Kiểm toán Nhà nước sẽ ban hành 39 chuẩn mực Kiểm toán Nhà nước theo hướng tuân thủ chuẩn mực kiểm toán quốc tế trong tháng 7.

Tháng 7 sẽ ban hành 39 chuẩn mực Kiểm toán Nhà nước

Thông tin này được ông Đoàn Xuân Tiên, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước cho biết tại Lễ Khởi động chính thức Dự án tăng cường năng lực cho kiểm toán Nhà nước Việt Nam thuộc chương trình Hiện đại hoá Tài chính công của EU, diễn ra ngày 24/6, tại Hà Nội.

Theo ông Tiên, Chiến lược Phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2020 xác định nâng chất lượng và hiệu quả hoạt động của Kiểm toán Nhà nước như là một công cụ hữu hiệu trong giám sát, quản lý và sử dụng tài sản công hiệu quả.

Thời gian qua, Kiểm toán Nhà nước tập trung mọi nguồn lực triển khai đồng bộ mục tiêu đã đặt ra. Bên cạnh đó, hàng năm, mở rộng quy mô kiểm toán, nâng chất lượng, tác động ảnh hưởng của báo cáo kiểm toán và kết quả kiến nghị kiểm toán. Kiểm toán Nhà nước ngày càng khẳng định vị thế trong cộng đồng kiểm toán, kế toán quốc tế.

“Những thành tựu thông qua hoạt động hợp tác quốc tế giúp Kiểm toán Nhà nước đào tạo hàng trăm lượt học viên và cử nhiều chuyên gia quốc tế tư vấn thực hiện Chiến lược phát triển đến năm 2020. Nhất là trong việc hoàn thiện hệ thống chuẩn mực phương pháp kiểm toán và tăng cường năng lực trong các lĩnh vực kiểm toán mới”, ông Tiên cho biết.

Tại Lễ khởi động, ngài Đại sứ Bruno Angelet, Đại sứ, Trưởng Phái đoàn Liên minh Châu Âu tại Việt Nam nhấn mạnh, pháp quyền và quản trị tốt đóng vai trò quan trọng đối với phát triển bền vững và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Ông cũng cho rằng, lợi ích to lớn đối với nền kinh tế Việt Nam nhờ tính minh bạch được nâng cao cũng như vai trò chủ đạo của Kiểm toán Nhà nước trong việc duy trì một hệ thống giám sát ngân sách nhà nước hiệu quả.

Dự án tăng cường năng lực của Kiểm toán Nhà nước Việt Nam góp phần nâng cao trách nhiệm giải trình, tính minh bạch và vai trò giám sát quản lý tài chính công và cung cấp dịch vụ công tại Việt Nam thông qua tăng cường năng lực tổ chức và hoạt động của Kiểm toán Nhà nước.

Mục tiêu cụ thể của dự án là hỗ trợ triển khai hai trụ cột cụ thể trong Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược Phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2020.

Trong đó, trụ cột thứ 1 là phát triển nguồn lực của Kiểm toán Nhà nước phù hợp với Chiến lược. Trụ cột thứ 2 là thúc đẩy công tác lập kế hoạch kiểm toán chiến lược, hiện đại hoá phương pháp kiểm toán và quản lý hoạt động kiểm toán phù hợp với chuẩn mực Tổ chức Quốc tế các cơ quan kiểm toán tối cao (INTOSAI) và thông lệ quốc tế của Chiến lược./.


logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Hiện nay trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội, cây xanh không đồng đều về chủng loại, kích cỡ và chiều cao, cây dễ bị gãy đổ và không đẹp. Hơn nữa mật độ cây xanh trên đầu người còn thấp, trong khi đó thì ý thức bảo vệ cây xanh của một số người dân cũng chưa cao. Thành phố Hà Nội đang đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ trồng mới 1.000.000 cây xanh nhằm tăng diện tích cây xanh trên địa bàn.