1. >

Thiếu cơ chế quản lý hoạt động đối với Quỹ tài chính Nhà nước

Facebook Share

BNEWS.VN Hiện chưa có khung pháp luật và các văn bản pháp lý thống nhất quy định chế tài xử lý thống nhất đối với hoạt động của các quỹ tài chính nhà nước.

Thiếu cơ chế quản lý hoạt động đối với Quỹ tài chính Nhà nước

Sáng 16/6, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức hội thảo hoạt động của các quỹ tài chính ngoài ngân sách Nhà nước nhằm thảo luận, góp ý, đề xuất các giải pháp đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách Nhà nước.

Phát biểu tại hội thảo, ông Đỗ Trọng Khanh, Vụ trưởng Vụ Tài chính Tiền tệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, quỹ tài chính ngân sách hiện nay chủ yếu được thành lập theo quy định tại luật và nghị định có tính chuyên ngành.

Trong những năm qua, nhiều quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách Nhà nước được thành lập ở Trung ương và địa phương, góp phần tích cực trong huy động tập trung nguồn lực tài chính của xã hội, giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước và cùng với ngân sách Nhà nước giải quyết tốt hơn một số nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an sinh xã hội.

Tuy nhiên, trong bối cảnh cân đối ngân sách Nhà nước khó khăn hiện nay, nhu cầu và nhiệm vụ chi cho các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội tăng hàng năm, tỷ lệ bội chi ngân sách Nhà nước vẫn duy trì ở mức cao, ảnh hưởng đến các yếu tố kinh tế vĩ mô thì việc mở rộng và hình thành nhiều quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách nhà nước sẽ gây tác động tiêu cực đến ngân sách nhà nước.

Hiện nay, chưa có khung pháp luật quy định chế tài xử lý thống nhất đối với hoạt động của các quỹ này, chưa có văn bản pháp lý thống nhất có tính quy định chung để điều chỉnh về nguyên tắc thành lập và sử dụng quỹ, hoạt động của các quỹ.

Điều này vừa gây ra khó khăn cho hoạt động quản lý Nhà nước đối với các quỹ, làm hạn chế tính đầy đủ, chính xác của việc phân tích đánh giá chỉ tiêu công, hạn chế tính minh bạch của ngân sách.

Ông Đàm Văn Huệ, chuyên gia tư vấn quốc tế cho rằng, còn nhiều rào cản chưa khuyến khích được việc nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng các quỹ như cơ chế, thưởng phạt, chế độ tiền lương và thu nhập tăng thêm của những người làm bảo hiểm.

Để khắc phục những tồn tại hạn chế đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách Nhà nước, ông Đỗ Trọng Khanh cho rằng, cần nghiên cứu đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế quản lý hoạt động và cơ chế tài chính các quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách Nhà nước và xây dựng hệ thống khung pháp luật thống nhất điều chỉnh hoạt động của các quỹ này trở thành đòi hỏi cần thiết và cấp bách…./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, các doanh nghiệp Việt Nam đang đẩy mạnh nỗ lực quảng bá nông sản nước ta tại thị trường Nhật Bản. Sự kiện được tiến hành trong khuôn khổ Lễ hội Việt Nam lần thứ 10 (2008-2018) tổ chức tại Tokyo.