1. >

Thông tin nhập khẩu toa xe hàng cũ: Tổng công ty Đường sắt miễn nhiệm Tổng giám đốc

Facebook Share

BNEWS.VN Tổng công ty đường sắt khẳng định không có bất cứ văn bản nào cho phép đầu tư cũng như chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhập khẩu toa xe hàng của Trung Quốc đã qua sử dụng.

Thông tin nhập khẩu toa xe hàng cũ: Tổng công ty Đường sắt miễn nhiệm Tổng giám đốc

Lý giải về vấn đề nhập khẩu toa xe hàng của Trung Quốc đã qua sử dụng đang gây xôn xao dư luận trong những ngày này,Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), tối ngày 4/2, đã phát ra thông cáo báo chí, nêu rõ:

Về nguồn gốc của việc đề xuất nhập khẩu toa xe hàng của Trung Quốc đã qua sử dụng: Năm 2013, Cục Đường sắt Côn Minh - Trung Quốc chủ trương hạn chế vận chuyển hàng hóa bằng tuyến đường sắt khổ 1m để chuyển sang khổ 1,435m và mời các công ty đường sắt nước ta khảo sát, nghiên cứu việc mua lại các đầu máy, toa xe này phục vụ nhu cầu vận chuyển trong nước.

Ðây là thời điểm ngành đường sắt đang thiếu toa xe hàng do nhu cầu vận tải hàng hóa liên tục tăng cao. Vì vậy, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã giới thiệu 2 đơn vị trong Tổng công ty là Công ty Vận tải Đường sắt Hà Nội và Công ty Cổ phần Vận tải và Thương mại Đường sắt sang Trung Quốc khảo sát, tìm hiểu về tình trạng chất lượng kỹ thuật, giá trị còn lại và giá cả của các toa xe này để báo cáo Tổng công ty Đường sắt Việt Nam xem xét cho chủ trương.

Về việc thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải tại văn bản số 1484/BGTVT-TCCB, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin phản ánh của các cơ quan thông tấn, báo chí và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, chiều 3/2/2016, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã tổ chức cuộc họp Hội đồng thành viên khẩn cấp, yêu cầu người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần vận tải Ðường sắt Hà Nội báo cáo giải trình toàn bộ quá trình liên quan đến việc khảo sát, đề xuất việc mua, nhập khẩu toa xe hàng đã qua sử dụng của Trung Quốc.

Chiều ngày 4/2, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã tổ chức họp Hội đồng ành viên để làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc chấp hành sự chỉ đạo của Tổng công ty đối với việc đầu tư toa xe trong đó có việc nghiên cứu khảo sát đầu tư mua toa xe hàng đã qua sử dụng của Trung Quốc.

Kết luận tại cuộc họp như sau:

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam không có bất cứ văn bản nào cho phép đầu tư cũng như chấp thuận chủ trương đầu tư dự án nhập khẩu toa xe hàng của Trung Quốc đã qua sử dụng.

Văn bản số 1442/ĐS-VTĐM ngày 3/6/2015 đơn thuần là văn bản hành chính nhằm trao đổi thông tin giữa Tổng công ty Đường sắt Việt Nam với Cục Đường sắt Côn Minh Trung Quốc (văn bản đề rõ là gửi Cục Đường sắt Côn Minh) và không phải là văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định pháp luật về đầu tư.

Việc đề xuất chủ trương nhập khẩu 160 toa xe hàng của Công ty Vận tải đường sắt Hà Nội mới chỉ đang trong giai đoạn khảo sát, nghiên cứu chưa được Hội đồng quản trị Công ty Vận tải đường sắt Hà Nội và Hội đồng thành viên Tổng công ty Ðường sắt Việt Nam xem xét quyết định, vì vậy, việc đầu tư nhập khẩu toa xe hàng của Trung Quốc đã qua sử dụng hiện mới dừng ở bước khảo sát, nghiên cứu.

Về hướng xử lý của Tổng công ty Đường sắt Việt nam là yêu cầu người đại diện phần vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội thực hiện là biểu quyết tại Hội đồng quản trị Công ty để hủy bỏ toàn bộ hoạt động khảo sát, nghiên cứu việc mua toa xe hàng đã qua sử dụng của Cục Đường sắt Côn Minh - Trung Quốc do Công ty làm chủ đầu tư.

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan đến hoạt động khảo sát, nghiên cứu việc mua, nhập khẩu toa xe hàng đã qua sử dụng của Cục Đường sắt Côn Minh - Trung Quốc.

Về công tác nhân sự, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam miễn nhiệm người đại diện 35% vốn của Tổng công ty tại Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội đối với ông Nguyễn Viết Hiệp.

Giao cho người đại diện phần vốn tại Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội biểu quyết tại Hội đồng quản trị Công ty để ông Nguyễn Viết Hiệp thôi giữ chức Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội và điều động, bố trí làm Phó Trưởng ban Ban Vận tải của Tổng công ty./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Một ngôi trường được cho là ở Mỹ không có trụ sở, không giáo viên, không được tổ chức nào công nhận nhưng lại liên kết đào tạo với 14 tỉnh, thành của Việt Nam trong nhiều năm. Nhiều trường phổ thông của VN cũng đang có chương trình hợp tác với trường này.