1. >

Thu 4.490 tỷ đồng từ thoái vốn trong 6 tháng

Facebook Share

BNEWS.VN Bộ Tài chính cho biết, tính lũy kế 6 tháng qua, các đơn vị đã thoái vốn được 2.314 tỷ đồng, thu về 4.490 tỷ đồng.

Thu 4.490 tỷ đồng từ thoái vốn trong 6 tháng

Tại Hội nghị Sơ kết công tác tài chính – ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ tài chính – ngân sách Nhà nước 6 tháng cuối năm 2016, Bộ Tài chính cho biết các tập đoàn, tổng công ty đã thoái được 357 tỷ đồng, thu về 400 tỷ đồng tại 5 lĩnh vực nhạy cảm (chứng khoán, bảo hiểm, ngân hàng – tài chính, bất động sản, quỹ đầu tư).

Các tập đoàn, tổng công ty đã thoái 945 tỷ đồng, thu về 1.207 tỷ đồng tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư vào các lĩnh vực ngoài 5 lĩnh vực nhạy cảm nêu trên.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đã bán 1.011 tỷ đồng, thu về 2.882 tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, tính đến ngày 22/6, đã có 39 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa, trong đó có 6 tổng công ty, gồm 2 Tổng công ty thuộc Bộ Công thương là Máy và Thiết bị công nghiệp (công ty mẹ và 4 công ty con) và Máy động lực và máy nông nghiệp (công ty mẹ và 5 công ty con); 1 Tổng công ty thuộc Bộ Xây dựng là Tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC); 1 Tổng công ty thuộc Bộ Quốc phòng là Tổng công ty 36 (công ty mẹ và 1 công ty con); 2 Tổng công ty thuộc Bộ NN&PTNT là Lâm nghiệp (công ty mẹ và 6 công ty con) và Vật tư nông nghiệp.

Tổng giá trị thực tế của 39 doanh nghiệp đã được phê duyệt phương án cổ phần hóa là 27.061 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp là 21.631 tỷ đồng.

Theo phương án cổ phần hóa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, vốn điều lệ của 39 đơn vị là 21.069 tỷ đồng, trong đó nhà nước nắm giữ 9.890 tỷ đồng, bán cho nhà đầu tư chiến lược 7.050 tỷ đồng, bán cho người lao động 258 tỷ đồng, tổ chức công đoàn 1,8 tỷ đồng, số lượng cổ phần bán đấu giá công khai là 3.868 tỷ đồng.

Bộ Tài chính đã nhìn nhận thẳng thắn một số nguyên nhân khiến tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước và thoái vốn đầu tư ngoài ngành nghề kinh doanh chính, trọng tâm là thoái vốn tại 5 lĩnh vực nhạy cảm còn chưa đạt được như kỳ vọng.

Theo đó, tác động của cuộc khủng hoảng tài chính thế giới và những khó khăn của kinh tế trong nước, ảnh hưởng đến thị trường tài chính, thị trường chứng khoán làm cho nhu cầu sụt giảm, do đó kế hoạch bán cổ phần ra công chúng của các doanh nghiệp cổ phần hóa không đạt được kế hoạch đề ra, tỷ lệ bán thành công chưa cao, nhiều doanh nghiệp sau bán cổ phần lần đầu vẫn còn số lượng vốn nhà nước lớn.

Nhận thức của một bộ phận cán bộ ở các cấp, các ngành và các doanh nghiệp về chủ trương tái cơ cấu doanh nghiệp tuy đã có chuyển biến nhưng chưa hiểu đúng ý nghĩa quan trọng của việc tái cơ cấu doanh nghiệp đối với phát triển kinh tế - xã hội; còn tư tưởng e ngại, lo lắng về vị trí và vai trò lãnh đạo sau cổ phần hóa.

Bên cạnh đó, đối tượng sắp xếp, cổ phần hóa hiện nay hầu hết là các doanh nghiệp có quy mô lớn, phạm vi hoạt động rộng, kinh doanh đa ngành nghề, tài chính phức tạp nên cần có nhiều thời gian chuẩn bị, xử lý.

Mặt khác, việc thực hiện cổ phần hóa, tái cơ cấu đối với các doanh nghiệp có quy mô vốn lớn cần sự tham gia của nhiều nhà đầu tư lớn, có tiềm lực tài chính và năng lực quản trị, đầu tư tốt nên cần nhiều thời gian để chuẩn bị.

Bộ Tài chính cũng cho biết trong thời gian tới quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước cần thực hiện với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả việc sắp xếp, thu gọn số lượng doanh nghiệp Nhà nước trong nền kinh tế, củng cố, nâng cao vai trò của các doanh nghiệp Nhà nước quan trọng, cần thiết và gắn với đảm bảo an ninh, quốc phòng.

Đồng thời, tiếp tục tập trung nghiên cứu xây dựng hoàn thiện các Đề án, chính sách về sắp xếp, đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp Nhà nước, thực hiện kế hoạch, lộ trình tái cơ cấu DNNN, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo hoàn thành theo đúng Đề án đã được phê duyệt.

Xử lý nghiêm đối với Lãnh đạo doanh nghiệp không thực hiện đúng hoặc thực hiện không có hiệu quả tái cơ cấu và nhiệm vụ được giao trong quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Tiếp tục thực hiện thoái vốn đầu tư ngoài ngành và vốn nhà nước ở doanh nghiệp mà Nhà nước không cần nắm giữ theo tiêu chí phân loại doanh nghiệp Nhà nước và theo lộ trình hợp lý, đảm bảo hiệu quả kinh tế cao nhất.

Đối với những trường hợp đầu tư ngoài ngành đang thua lỗ, khẩn trương có phương án thoái vốn để cắt lỗ, báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Sau 14 năm được giao, dự án Khu đô thị mới Thịnh Liệt (Hà Nội) vẫn nằm “đắp chiếu” khiến cuộc sống sinh hoạt của hàng trăm người dân ở đây bị ảnh hưởng nghiêm trọng.