1. >

Thu ngân sách Nhà nước tăng 6,1%

Facebook Share

BNEWS.VN Ngày 2/11, Bộ Tài chính cho biết thu ngân sách Nhà nước lũy kế thu 10 tháng đạt 821 nghìn tỷ đồng, bằng 80,9% dự toán, tăng 6,1% so cùng kỳ năm 2015 (cùng kỳ năm 2015 đạt 84,9% dự toán năm, tăng 6,3%)

Thu ngân sách Nhà nước tăng 6,1%

Thu ngân sách Nhà nước tăng 6,1%. Ảnh: TTXVN

Trong đó, thu nội địa đạt 663 nghìn tỷ đồng, bằng 84,5% dự toán năm, tăng 13,3% so cùng kỳ năm 2015 (cùng kỳ năm 2015 đạt 91,6% dự toán năm, tăng 18,2%).

Các khoản thu quan trọng từ hoạt động sản xuất - kinh doanh cơ bản đều đạt khá so dự toán và tăng so với cùng kỳ như: thu từ khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 89,9% dự toán, tăng 19,6%; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 84,9% dự toán, tăng 16%...

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cho biết vẫn còn một số khoản thu tiến độ đạt thấp, như thu phí, lệ phí đạt 75,5% dự toán năm; thu khác ngân sách đạt 69,1% dự toán năm.

Đặc biệt, là thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước tình hình vẫn chưa được cải thiện; ước tính đến hết tháng 10 mới đạt 68,8% dự toán năm, giảm 1,8% so cùng kỳ năm 2015.

Theo Bộ Tài chính, nguyên nhân chủ yếu là do hoạt động sản xuất - kinh doanh của một số ngành (khai thác, chế biến dầu, khí; thủy điện; than;...) gặp khó khăn, số thu nộp ngân sách giảm; số thu từ cổ tức và lợi nhuận còn lại phát sinh thấp.

Thu ngân sách từ dầu thô ước đạt 32,46 nghìn tỷ đồng, bằng 59,6% dự toán năm, giảm 42,4% so cùng kỳ năm 2015.

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu, ước đạt 215,76 nghìn tỷ đồng, bằng 79,9% dự toán năm, tăng 3,3% so cùng kỳ năm 2015.

Sau khi hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ (93,5 nghìn tỷ đồng, bằng 95,4% dự toán năm), thu cân đối ngân sách Nhà nước đạt 122,26 nghìn tỷ đồng, bằng 71,1% dự toán năm, giảm 4,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Về chi ngân sách nhà nước luỹ kế chi 10 tháng đạt 980,5 nghìn tỷ đồng, bằng 77% dự toán năm, tăng 6,9% so cùng kỳ năm 2015. Bội chi ngân sách Nhà nước ước 10 tháng 159,5 nghìn tỷ đồng, bằng xấp xỉ 62,8% mức bội chi Quốc hội quyết định đầu năm.

Bộ Tài chính cũng cho biết thêm, đến hết tháng 10/2016 đã có 51 doanh nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa.

Trong 10 tháng các tập đoàn, Tổng công ty, đơn vị đã thoái 3,3 nghìn tỷ đồng vốn tại 5 lĩnh vực nhạy cảm và lĩnh vực khác thu về 6,4 nghìn tỷ đồng.

Đồng thời, bán phần vốn nhà nước thu về Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp Trung ương được 3,2 nghìn tỷ đồng.

Trong những tháng cuối năm, Bộ Tài chính cho biết tiếp tục tổ chức điều hành ngân sách Trung ương bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán được duyệt và thực tế phát sinh.

Sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy chế về quản lý thuế liên quan trực tiếp đến người nộp thuế.

Đồng thời, thực hiện các nhiệm vụ được phân công của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016.

Bộ cũng kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng các quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Đầu tư công, Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Theo các nhà khoa học, từ lâu chất khử trùng Clo đã được sử dụng nhằm tiêu diệt hoặc làm giảm số lượng vi khuẩn trong đồ ăn tươi như rau củ, hoa quả. Tuy nhiên, kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy loại hóa chất này khi tiếp xúc với một số loại vi khuẩn lại vô tình khiến cho một số loại vi khuẩn chuyển sang trạng thái khác và trở nên vô hình trước các xét nghiệm an toàn thực phẩm.