1. >

Thủ tướng Chính Phủ: Cần phát triển đồng bộ các thị trường hàng hóa

Facebook Share

BNEWS.VN Sáng nay, nhiều câu hỏi liên quan đến nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của các đại biểu quốc hội đã được Thủ tướng Chính phủ trả lời và làm rõ nhiều vấn đề liên quan.

Thủ tướng Chính Phủ: Cần phát triển đồng bộ các thị trường hàng hóa

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết, Chính phủ đã và đang thực hiện các giải pháp chủ yếu sau: Tiếp tục hoàn thiện các thể chế, cơ chế chính sách phù hợp với kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đồng thời rà soát, điều chỉnh các quy hoạch, kế hoạch phát triển cho phù hợp với yêu cầu của kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế.

 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.

Đáng chú ý, Thủ tướng Chính phủ cho rằng cần phát triển đồng bộ các loại thị trường hàng hóa, dịch vụ, tài chính, bất động sản, lao động, khoa học công nghệ theo hướng hiện đại chú trọng các loại thị trường mới như: mua bán nợ, công cụ tài chính phái sinh, cho thuê tài sản.

Đồng thời, chủ động mở cửa thị trường phù hợp với các cam kết quốc tế gắn với nâng cao năng suất lao động và sức mạnh nội sinh của nền kinh tế; Đa dạng hóa và nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ. Ngoài ra, huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường. Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối mới của nền kinh tế, kiểm soát tốt lạm phát, cơ cấu lại phù hợp thu chi ngân sách, kiểm soát chặt chẽ bội chi, quản lý chặt nợ công, nợ xấu, đảm bảo an toàn tài chính tiền tệ quốc gia.

Bên cạnh đó, cần tăng cường các nguồn lực cho đầu tư phát triển, đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu phù hợp, phấn đấu cân bằng thương mại bền vững, tăng cường quản lý thị trường giá cả; thực hiện nhất quán cơ chế thị trường đối với tất cả các loại hàng hóa dịch vụ trong nền kinh tế.

Riêng đối với những hàng hóa dịch vụ công thiết yếu bao gồm cả dịch vụ y tế, giáo dục cần kiên định thực hiện cơ chế giá thị trường theo lộ trình phù hợp, tính đúng, tính đủ chi phí hợp lý, công khai minh bạch các yếu tố hình thành giá. Đồng thời, hỗ trợ phù hợp cho các đối tượng chính sách, người nghèo đồng bào dân tộc thiểu số vùng sâu vùng xa.

Thủ tướng Chính phủ cũng nhấn mạnh, cần đẩy mạnh cơ cấu lại, đổi mới quản trị đơn vị sự nghiệp công lập và thực hiện cơ chế thị trường gắn với cung cấp các dịch vụ công; Chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập sang hoạt động theo cơ chế doanh nghiệp và chuyển từ cơ chế cấp phát sang đặt hàng, từ hỗ trợ cho các đơn vị cung ứng sang hỗ trợ trực tiếp cho các đối tượng chính sách được thụ hưởng.

Ngoài ra, huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội và khuyến khích doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế tham gia cung cấp dịch vụ công, bảo đảm cạnh tranh bình đẳng giữa đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập.

Song song đó, Nhà nước tập trung tạo dựng môi trường kinh doanh an toàn, thuận lợi và quản lý điều hành nền kinh tế bằng pháp luật, quy hoạch, kế hoạch và các công cụ điều tiết phù hợp với kinh tế thị trường; bảo vệ quyền sở hữu tài sản hợp pháp và quyền tự do kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Cùng với đó, khuyến khích mọi ý tưởng sáng tạo, thúc đẩy đổi mới và phát triển, kiểm soát tốt độc quyền kinh doanh, đặt doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong cơ chế thị trường; phân định rõ hoạt động sản xuất kinh doanh theo cơ chế thị trường và thực hiện nhiệm vụ do nhà nước giao.

Theo Thủ tướng Chính phủ, một vấn đề quan trọng nữa là đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động; nỗ lực xây dựng bộ máy nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả với đội ngũ cán bộ có phẩm chất và tính chuyên nghiệp cao.

Bên cạnh đó, tập trung cải cách thủ tục hành chính phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp; cải thiện mạnh môi trương đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh; phát huy hiệu quả vai trò của mặt trận tổ quốc, nhân dân, doanh nghiệp, các hiệp hội... tham gia xây dựng phản biện, giám sát thực hiện chính sách pháp luật và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người dân trong nền kinh tế thị trường./.

Thành Trung/Bnews/TTXVN

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Sau thành công của hai cuộc gặp thượng đỉnh Hàn-Triều và Mỹ-Triều trong tháng 4 và tháng 6 vừa qua, con đường phi hạt nhân hóa từng bước bán đảo Triều Tiên và cải cách kinh tế được lãnh đạo Triều Tiên lựa chọn sẽ mang lại những cơ hội lớn cho kinh tế khu vực và thế giới.