1. >

Thủ tướng phê duyệt phương án cổ phần hóa Tổng Công ty Vật tư nông nghiệp

Facebook Share

BNEWS.VN Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Vật tư nông nghiệp vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thủ tướng phê duyệt phương án cổ phần hóa Tổng Công ty Vật tư nông nghiệp

Thủ tướng phê duyệt phương án cổ phần hóa Tổng Công ty Vật tư nông nghiệp. Ảnh minh họa: TTXVN

Tổng công ty Vật tư nông nghiệp - Công ty cổ phần kế thừa các ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp đang thực hiện và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của pháp luật.

Tổng công ty Vật tư - Công ty cổ phần có vốn điều lệ 220 tỷ đồng tương ứng 22 triệu cổ phần, theo mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng Việt Nam.

Về cơ cấu vốn điều lệ, 238.200 cổ phần bán ưu đãi cho người lao động trong Tổng công ty, chiếm 1,08% vốn điều lệ; 11.220 cổ phần bán cho Tổ chức công đoàn, chiếm 0,05% vốn điều lệ; 6.350.580 cổ phần bán đấu giá công khai cho các nhà đầu tư thông thường, chiếm 28,87% vốn điều lệ; 15.400.000 cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược, chiếm 70% vốn điều lệ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát, báo cáo cụ thể hơn về tiêu chí lựa chọn, quá trình tổ chức lựa chọn và đề xuất cổ đông chiến lược của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Việc bán cổ phần cho các nhà đầu tư chiến lược thực hiện theo quy định của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; Nghị định số 116/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP.

Thời gian bán cổ phần trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày Phương án cổ phần hóa được phê duyệt. Thủ tướng Chính phủ ủy quyền cho Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định và chịu trách nhiệm về mức giá khởi điểm bán đấu giá, chỉ đạo Tổng công ty Vật tư nông nghiệp tổ chức triển khai bán cổ phần ra công chúng.

Về phương án sắp xếp lao động, tổng số lao động tại thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp là 69 người; tổng số lao động chuyển sang công ty cổ phần 68 người.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát lại quy định chế độ đối với người lao động dôi dư; bổ sung số dư bằng tiền của Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp và phương án chia cho người lao động (nếu có) thực hiện theo quy định hiện hành./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, các doanh nghiệp Việt Nam đang đẩy mạnh nỗ lực quảng bá nông sản nước ta tại thị trường Nhật Bản. Sự kiện được tiến hành trong khuôn khổ Lễ hội Việt Nam lần thứ 10 (2008-2018) tổ chức tại Tokyo.