1. >

Tin vắn về doanh nghiệp niêm yết ngày 11/11

Facebook Share

BNEWS.VN Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh vừa công bố các thông tin liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết.

Tin vắn về doanh nghiệp niêm yết ngày 11/11

Tin doanh nghiệp

NT2 - CTCP Điện lực dầu khí Nhơn Trạch 2 - ĐHĐCĐ bất thường 2015 đã thống nhất bầu ông Uông Ngọc Hải giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty thay thế ông Lê Tự Hiểu nghỉ hưu theo chế độ. Đồng thời, đại hội cũng đã miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của ông Nguyễn Minh Tuấn do ông Tuấn thôi không làm đại diện phần vốn góp của PVPower. Thay vào đó, ông Phạm Cương được bầu làm Thành viên HĐQT (không chuyên trách), đại diện cho 10% vốn góp.

STG - CTCP Kho vận Miền Nam - Đã thông qua việc đầu tư vào công ty con có ngành nghề kinh doanh phù hợp với tổng mức vốn đầu tư tối đa 800 tỷ  đồng và ủy quyền cho HĐQT thực hiện. Đồng thời cổ đông thông qua việc nâng số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2012-2016 từ 5 lên 6 người.

KDC - CTCP Tập đoàn Kido - Đăng ký mua lại tối đa 29,5 triệu cổ phiếu quỹ nhằm mục đích giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành. Thời gian thực hiện dự kiến từ 17/11 đến 16/12 với mức giá theo giá thị trường hiện tại, nhưng không quá 30.000 đồng/CP. Nguồn vốn thực hiện từ thặng dư vốn trên báo cáo tài chính soát xét tại thời điểm 30/6/2015. KDC hiện đang có gần 21,5 triệu cổ phiếu quỹ.

TIC - CTCP Đầu tư Điện Tây Nguyên - HĐQT ước quý 4 thực hiện được 30,6 tỷ đồng tổng doanh thu và 28 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế gấp 14 lần 9 tháng đầu năm. Theo đó, dự kiến cả năm TIC đạt 36 tỷ đồng tổng doanh thu, bằng 86% kế hoạch năm và 30 tỷ đồng lãi ròng, đạt 87% kế hoạch năm.

HĐQT cảu  TIC thông qua kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015 với doanh thu 5,6 tỷ đồng và lãi ròng gần 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quý IV, TIC ước thực hiện tới 30,6 tỷ đồng doanh thu và 28 tỷ đồng lãi ròng, qua đó sẽ cùng hoàn thành khoảng 86% kế hoạch cả năm. HĐQT dự tính sẽ tạm ứng cổ tức trong tháng 12/2015, tỷ lệ chi trả theo kết quả lợi nhuận sau thuế 11 tháng, đồng thời lên kế hoạch cổ tức 2016 dự kiến là 15%.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

FPT - CTCP FPT - Từ 19/10 đến 5/11, Công ty TNHH MTV Đầu tư SCIC (SIC) đã bán ra 1.025.629 cổ phiếu (tỷ lệ 0,26%) nên giảm sở hữu về còn đúng 02 cổ phiếu. Mục đích bán nhằm đầu tư tài chính.

ATA - CTCP NTACO - Trong 2 ngày 30/10 và 2/11, ông Lê Hải Đoàn đã mua vào tổng cộng 140.000 cổ phiếu làm tăng sở hữu từ 599.000 cổ phiếu (tỷ lệ 4,99%) lên thành 739.000 cổ phiếu (tỷ lệ 6,15%). Ngày thay đổi sở hữu và trở thành cổ đông lớn là ngày 30/10/2015.

SVC - CTCP Dịch vụ tổng hợp Sài Gòn - Finansia Syrus Securities Public Company Limited đã là cổ đông lớn kể từ ngày 7/10/2015 sau kh gom thêm 67.000 cổ phiếu SVC, làm tăng sở hữu từ 1.232.280 cổ phiếu (tỷ lệ 4,934%) lên thành 1.299.280 cổ phiếu (tỷ lệ 5,2%).

Đinh Tuấn/BNEWS/HSX

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) dự kiến sẽ chính thức có hiệu lực trong năm 2018. Nhiều ý kiến cho rằng Hiệp định EVFTA sẽ mang lại nhiều cơ hội thương mại và đầu tư cho các doanh nghiệp của cả 2 bên và tác động trực tiếp, tích cực tới nền kinh tế Việt Nam thông qua thúc đẩy mạnh mẽ xuất khẩu hàng hóa cũng như thu hút đầu tư.