1. >

Tin vắn về doanh nghiệp niêm yết ngày 19/11

Facebook Share

BNEWS.VN Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh vừa công bố các thông tin liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết.

Tin vắn về doanh nghiệp niêm yết ngày 19/11

Tin Doanh nghiệp

PAN - CTCP Tập đoàn PAN - Dự kiến phát hành 1,1 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (ESOP) trong quý IV này. Cổ phiếu ESOP bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành.

FIT - CTCP Đầu tư F.I.T - HĐQT đã thông qua việc chi 434,2 tỷ đồng để mua 43,4 triệu cp TSC với giá 10.000 đồng/cp. Đây là mua thêm cổ phần TSC trong đợt tăng vốn từ 738,2 tỷ lên 1.476,5 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HĐQT FIT cũng thông qua việc mua thêm cp DCL trong đợt tăng vốn từ 100,6 tỷ lên 201,2 tỷ đồng. Số cổ phần mua thêm là 5,95 triệu cp với giá 20.000 đồng/cp. Tổng chi ra là 119 tỷ đồng.

Ngoài ra, HĐQT FIT cũng thông báo đã sử dụng hết nguồn vốn thu được 891,9 tỷ đồng trong đợt phát hành từ 07/02 đến 20/05/2015. Trong đó, 555,4 tỷ để đầu tư vào công ty con, công ty liên kết, liên doanh và 336,6 tỷ đồng bổ sung vốn lưu động.

CCI - CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi - Sắp chào bán gần 6,6 triệu cp giá 10.000 đồng/cp cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1. HĐQT của CCI sẽ chào bán cho các đối tượng khác với nguyên tắc đảm bảo không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu khi cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua hoặc cổ phiếu lẻ.

NKG - CTCP Thép Nam Kim – HĐQT thống nhất sẽ lấy ý kiến cổ đông về việc hủy phương án phát hành thêm 20 triệu cổ phiếu cho đối tác chiến lược. Thay vào đó, HĐQT sẽ lấy ý kiến cổ đông thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu mới, chia thành 2 giai đoạn.

Giai đoạn 1, dự kiến phát hành hơn 6,14 triệu cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 100 -14) trong tháng 12/2015 từ nguồn thặng dư vốn cổ phần tính đến 31/12/2015, qua đó nâng tổng số cổ phiếu lưu hành lên hơn 50 triệu đơn vị.

Giai đoạn 2, dự kiến phát hành hơn 50 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 1 -1) với giá 10.000 đồng/CP cho cổ đông hiện hữu trong năm 2016. Mục đích phát hành nhằm tăng vốn điều lệ để cơ cấu lại nguồn vốn và tài trợ vốn cho dự án Nhà máy Nam Kim 3.

Kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông

HPG - CTCP Tập đoàn Hòa Phát - Private Equity New Markets II K/S, tổ chức có liên quan đến ông Hans Christian Jacobsen, Thành viên HĐQT đã bán bất thành 2 triệu cổ phiếu HPG từ 16/10 đến 16/11.

OPC - CTCP dược phầm OPC - Ngày 13/11, Công ty TNHH quản lý quỹ SSI (SSIAM)  đã mua vào 1.254.545 cổ phiếu OPC, nâng tổng lượng sở hữu lên hơn 1,65 triệu đơn vị tương ứng tỷ lệ 8,17% và trở thành cổ đông lớn của OPC. Trước giao dịch SIAM nắm giữ gần 400.000 cổ phiếu OPC.

Cũng trong ngày 13/11, quỹ đầu tư Route One Investment Company đã bán ra 1.242.115 trong tổng số 1.242.120 cổ phiếu đang nắm giữ và không còn là cổ đông lớn của OPC.

MWG - CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động - Tại ngày 16/11, CDH Electric Bee Limited, cổ đông lớn đã bán thành công 4,4 triệu cổ phiếu MWG như đăng ký, nên giảm sở hữu về còn 12.126.427 cổ phiếu (tỷ lệ 8,68%).

Thùy Linh/BNEWS/HSX

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Kể từ sau khi gói 30 nghìn tỷ đồng kết thúc, nhiều người dân đang hy vọng trở lại trước thông gói vay 1.000 tỷ đồng theo Nghị định 100 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội sẽ chuẩn bị được giải ngân, với lãi suất trong năm 2018 là 4,8%.