1. >

TIP: Giải trình KQKD 6 tháng đầu năm 2016

Facebook Share

BNEWS.VN Thông tin từ Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh cho biết CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (TIP) vừa thông báo giải trình biến động kết quả sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2016.

TIP: Giải trình KQKD 6 tháng đầu năm 2016
Tại BCTC riêng lẻ quý II/2016

Chỉ tiêu

Quý 2/2016

Quý 2/2015

Chênh lệch

(2016- 2015)

Tỷ lệ tăng,

 giảm (%)

Quý 2

Lũy kế

Quý 2

Lũy kế

1. Tổng doanh thu (Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ; doanh thu HĐTC; Thu nhập

33.831

64.590

22.361

56.039

8.551

15,3%

2. Tổng chi phí

19.188

39.238

20.462

34.552

4.687

13,6%

3. Lợi nhuận trước thuế

14.643

25.352

1.899

21.488

3.864

18,0%

Lợi nhuận trước thuế TNDN 6 tháng đầu năm 2016 của Công ty cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa tăng so với năm 2015 là 3,864 tỷ đồng tương đương tăng với tỷ lệ là 18% do:

1. Về doanh thu:

Doanh thu 6 tháng đầu năm 2016 tăng 15,3% so với năm 2015 gồm:
Hoạt động kinh doanh bất động sản: Chuyển nhượng các nền đất KDC 18 ha đã hoàn tất thủ tục chuyển nhượng, đủ điều kiện ghi nhận doanh thu trong 6 tháng năm 2016 là 15,595 tỷ đồng tăng 157% so với năm 2015 (6,203 tỷ đồng).
Các mảng doanh thu truyền thống khác của Công ty vẫn ổn định không có sự biến động
Tuy nhiên, doanh thu hoạt động tài chính 6 tháng năm 2016 giảm so với 2015 là 42,38% do 6 tháng năm 2015 có khoản lãi phát sinh từ việc chậm thanh toán theo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Đại Á là 5,030 tỷ đồng.

2. Về chi phí:

Tổng chi phí 6 tháng năm 2016 tăng so với năm 2015 là 13,6%, chủ yếu tăng chi phí giá vốn chuyển nhượng bất động sản. Tỷ trọng giá vốn trên doanh thu bất động sảnf chiếm 86%.

Tại BCTC Hà Nội quý II/2016: 

Chỉ tiêu

Quý 2/2016

Quý 2/2015

Chênh lệch

(2016- 2015)

Tỷ lệ tăng, giảm (%)

Quý 2

Lũy kế

Quý 2

Lũy kế

1. Tổng doanh thu (Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ; doanh thu HĐTC; Thu nhập khácl

57.778

109.379

48.725

100.429

8.950

8,9%

2. Tổng chi phí

33.617

67.626

44.427

74.994

(7.368)

-9,8%

3. Lợi nhuận trước thuế

24.161

41.754

4.298

' 25.436

16.318

64,2%

Lợi nhuận trước thuế 6 tháng năm 2016 tăng so với năm 2015 là 24,436 tỷ đồng tương đương tăng với tỷ lệ 64,2% do nguyên nhân sau:

Về doanh thu như đã phân tích ở báo cáo riêng của Công ty cổ phần Phát triẩm KCN Tín Nghĩa. Tuy nhiên, doanh thu chuyển quyền sử dụng đất KDC Thạnh Phú 1 Công ty CP Tín Khải (Công ty con) lũy kế 6 tháng năm 2016 chỉ bằng 96,6% so năm 2015.

Tổng chi phí lũy kế 6 tháng năm 2016 giảm 9,8% so với năm 2015 nguyên nhân do 6 tháng cuối năm 2015 Công ty Tín Khải (Công ty con) đã phân bố xác định lại giá vốn làm cho giá vốn KDC Thạnh Phú 6 tháng năm 2016 chỉ bằng 76,4% so với 6 tháng đầu năm 2015.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Theo các nhà khoa học, từ lâu chất khử trùng Clo đã được sử dụng nhằm tiêu diệt hoặc làm giảm số lượng vi khuẩn trong đồ ăn tươi như rau củ, hoa quả. Tuy nhiên, kết quả thử nghiệm trong phòng thí nghiệm cho thấy loại hóa chất này khi tiếp xúc với một số loại vi khuẩn lại vô tình khiến cho một số loại vi khuẩn chuyển sang trạng thái khác và trở nên vô hình trước các xét nghiệm an toàn thực phẩm.