1. >

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam tổ chức đại hội cổ đông lần thứ nhất

Facebook Share

BNEWS.VN Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam - CTCP (ACV) tổ chức Đại hội cổ đông lần thứ nhất vào ngày 16/3 tại Tp. Hồ Chí Minh.

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam tổ chức đại hội cổ đông lần thứ nhất

Ra mắt Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP (ACV). Ảnh: ACV

Thông qua đại hội cổ đông lần thứ nhất, các cổ đông đã bầu ra Hội đồng quản trị ACV và thống nhất tiếp tục bầu ông Nguyễn Nguyên Hùng làm Chủ tịch Hội đồng thành viên và ông Lê Mạnh Hùng tiếp tục giữ chức Tổng Giám đốc ACV.

ACV được hình thành mới trên cơ sở cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam với số vốn điều lệ là 22.430.985.040.000 đồng, tương ứng 2.243.098.504 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Cơ cấu phát hành lần đầu, nhà nước nắm giữ 75% vốn điều lệ, bán cho nhà đầu tư chiến lược 20% vốn điều lệ.

Ngày 10/12/2015, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam đã tổ chức đấu giá công khai, bán cổ phần lần đầu ra công chúng với số lượng chào bán 77.804.122 cổ phần (tương đương 3,47% vốn điều lệ), giá đấu thành công bình quân là 14.334 đồng/cổ phần.

Ngày 14/3/2016, Bộ Giao thông Vận tải ban hành quyết định điều chỉnh vốn điều lệ của ACV là 21.771.732.360.000 đồng, tương ứng 2.177.173.236 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần. Trong đó cổ phần Nhà nước nắm giữ 2.076.943.011 cổ phần (chiếm 95,4%) còn lại là cổ đông khác.

Đến nay, ACV hiện đang quản lý, đầu tư và khai thác 22 Cảng hàng không trên cả nước, bao gồm 7 Cảng hàng không quốc tế và 15 Cảng hàng không quốc nội, góp vốn vào một số công ty con và công ty liên doanh, liên kết.

Sau đại hội cổ đông lần thứ nhất, ACV sẽ chính thức hoạt động theo loại hình Công ty cổ phần kể từ ngày 1/4/2016.

Về chiến lược phát triển trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo cổ phần hóa ACV cho biết, Tổng công ty sẽ tiếp tục thực hiện chiến lược đầu tư, nâng cấp, hiện đại hóa hạ tầng cảng hàng không trong cả nước theo hướng hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế; đảm bảo an ninh an toàn, phát triển nhanh và hiệu quả theo hướng bền vững, mở rộng hợp tác đầu tư, thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa thu hút vốn đầu tư phát triển hạ tầng cảng hàng.

Bên cạnh đó, ACV sẽ đẩy mạnh hoạt động thương mại, phát triển các loại hình dịch vụ hàng không và phi hàng không chất lượng cao, nâng chất lượng phục vụ hành khác; đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của ngành hàng không trong tương lai, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước.

Theo Ban Chỉ đạo cổ phần hóa ACV, việc thực hiện tổ chức Đại hội Cổ đông lần thứ nhất là bước đi cần thiết để chính thức chuyển ACV thành công ty cổ phần và đã được Bộ Giao thông Vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Xả rác bừa bãi tại các khu điểm du lịch, nhà hàng chặt chém thực khách, lái xe taxi lấy của du khách gấp hàng chục lần tiền giá cước…những hành vi này đã làm tổn hại đến hình ảnh của một điểm đến từ lâu được đánh giá là văn minh, thân thiện.