KINH TẾ DỰ BÁO

Tp. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu nợ thuế không vượt quá 5%

Facebook Share

BNEWS.VNTheo báo cáo của UBND Tp. Hồ Chí Minh, trong 9 tháng đầu năm 2016, tổng thu ngân sách nhà nước (không tính ghi thu ghi chi) của Tp. Hồ Chí Minh ước thực hiện 219.137 tỷ đồng, đạt 73,46% dự toán.

Tp. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thúc đẩy thu thuế, giảm mức nợ thuế không vượt 5%. Ảnh: TTXVN

Phấn đấu chỉ tiêu tổng số nợ thuế đến thời điểm 31/12/2016 không vượt quá 5% tổng thu ngân sách năm 2016 là một trong những nhiệm vụ nhằm tăng cường công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh và hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2016 của UBND Tp. Hồ Chí Minh.

Theo đó, UBND thành phố giao Cục Thuế, UBND các địa phương và các sở liên quan theo dõi, giám sát chặt chẽ thường xuyên sự biến động của các khoản nợ thuế, tập trung rà soát để phân loại đúng các khoản nợ thuế, đối tượng nợ thuế, từ đó áp dụng đồng bộ các biện pháp thu hồi nợ thuế; đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế theo đúng thủ tục, trình tự quy định của pháp luật, không để phát sinh số nợ thuế mới.

Mặt khác, tiếp tục rà soát và lập danh sách các doanh nghiệp có nợ thuế lớn, kéo dài để làm việc trực tiếp và vận động doanh nghiệp nộp thuế vào ngân sách; thông báo danh sách những người nộp thuế cố tình dây dưa nợ thuế lớn, thời gian nợ kéo dài trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định.

Theo báo cáo của UBND Tp. Hồ Chí Minh, trong 9 tháng đầu năm 2016, tổng thu ngân sách nhà nước (không tính ghi thu ghi chi) của Tp. Hồ Chí Minh ước thực hiện 219.137 tỷ đồng, đạt 73,46% dự toán, tăng 10,2% so cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa 136.166 tỷ đồng, đạt 76,67% dự toán, tăng 19,47% so cùng kỳ; thu từ dầu thô 9.972 tỷ đồng, đạt 54,79% dự toán, giảm 44,22% so cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 73.000 tỷ đồng, đạt 71,22% dự toán, tăng 8,94% so cùng kỳ.

Năm 2016, Tp. Hồ Chí Minh được giao chỉ tiêu thu ngân sách là 298.300 tỷ đồng, tăng 12% so với dự toán năm 2015./.

Anh Tuấn/TTXVN

VIDEO

TP Hà Nội là một trong những thành phố lớn của cả nước nhưng nhiều năm nay vẫn chưa thực hiện được quy hoạch luồng tuyến giao thông một cách hợp lý, khoa học. Hệ quả là, mỗi ngày Hà Nội có tới 1.300 lượt xe khách liên tỉnh chạy không đúng hướng tuyến, chồng chéo không kết nối với mạng lưới giao thông gây ra nhiều hệ lụy, như tình trạng dừng đỗ đón trả khách sai quy định và ùn tắc giao thông.