1. >

Tp. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu nợ thuế không vượt quá 5%

Facebook Share

BNEWS.VN Theo báo cáo của UBND Tp. Hồ Chí Minh, trong 9 tháng đầu năm 2016, tổng thu ngân sách nhà nước (không tính ghi thu ghi chi) của Tp. Hồ Chí Minh ước thực hiện 219.137 tỷ đồng, đạt 73,46% dự toán.

Tp. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu nợ thuế không vượt quá 5%

Tp. Hồ Chí Minh đặt mục tiêu thúc đẩy thu thuế, giảm mức nợ thuế không vượt 5%. Ảnh: TTXVN

Phấn đấu chỉ tiêu tổng số nợ thuế đến thời điểm 31/12/2016 không vượt quá 5% tổng thu ngân sách năm 2016 là một trong những nhiệm vụ nhằm tăng cường công tác quản lý thu ngân sách trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh và hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2016 của UBND Tp. Hồ Chí Minh.

Theo đó, UBND thành phố giao Cục Thuế, UBND các địa phương và các sở liên quan theo dõi, giám sát chặt chẽ thường xuyên sự biến động của các khoản nợ thuế, tập trung rà soát để phân loại đúng các khoản nợ thuế, đối tượng nợ thuế, từ đó áp dụng đồng bộ các biện pháp thu hồi nợ thuế; đôn đốc, cưỡng chế nợ thuế theo đúng thủ tục, trình tự quy định của pháp luật, không để phát sinh số nợ thuế mới.

Mặt khác, tiếp tục rà soát và lập danh sách các doanh nghiệp có nợ thuế lớn, kéo dài để làm việc trực tiếp và vận động doanh nghiệp nộp thuế vào ngân sách; thông báo danh sách những người nộp thuế cố tình dây dưa nợ thuế lớn, thời gian nợ kéo dài trên các phương tiện thông tin đại chúng, đồng thời thực hiện các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo quy định.

Theo báo cáo của UBND Tp. Hồ Chí Minh, trong 9 tháng đầu năm 2016, tổng thu ngân sách nhà nước (không tính ghi thu ghi chi) của Tp. Hồ Chí Minh ước thực hiện 219.137 tỷ đồng, đạt 73,46% dự toán, tăng 10,2% so cùng kỳ.

Trong đó, thu nội địa 136.166 tỷ đồng, đạt 76,67% dự toán, tăng 19,47% so cùng kỳ; thu từ dầu thô 9.972 tỷ đồng, đạt 54,79% dự toán, giảm 44,22% so cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 73.000 tỷ đồng, đạt 71,22% dự toán, tăng 8,94% so cùng kỳ.

Năm 2016, Tp. Hồ Chí Minh được giao chỉ tiêu thu ngân sách là 298.300 tỷ đồng, tăng 12% so với dự toán năm 2015./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Một ngôi trường được cho là ở Mỹ không có trụ sở, không giáo viên, không được tổ chức nào công nhận nhưng lại liên kết đào tạo với 14 tỉnh, thành của Việt Nam trong nhiều năm. Nhiều trường phổ thông của VN cũng đang có chương trình hợp tác với trường này.