1. >

TP. Hồ Chí Minh hoàn thành vượt mức thu ngân sách

Facebook Share

BNEWS.VN Phó Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm lưu ý ngành tài chính phải quản lý, khai thác tốt nguồn thu từ phí và lệ phí; khai thác hiệu quả nguồn lực từ nhà đất để bổ sung cho đầu tư phát triển.

TP. Hồ Chí Minh hoàn thành vượt mức thu ngân sách

Ngành tài chính Tp. Hồ Chí Minh phải tiếp tục quản lý, điều hành ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm và chú trọng việc tăng nguồn thu để có nguồn chi. Đồng thời, tiết kiệm chi để sử dụng hiệu quả tiền nhà nước để có nguồn tăng chi cho đầu tư. Đây là chỉ đạo của ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Tp. Hồ Chí Minh tại hội nghị Triển khai kế hoạch tài chính 2017 do Sở Tài chính Tp. Hồ Chí Minh tổ chức ngày 10/1. 

Phó Chủ tịch UBND Tp. Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm lưu ý, ngành tài chính phải quản lý, khai thác tốt nguồn thu từ phí và lệ phí; khai thác có hiệu quả nguồn lực từ nhà đất để bổ sung cho nguồn vốn đầu tư phát triển. Ngành cũng cần nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách để thu hút mạnh và có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, tạo điều kiện thu hút các nguồn vốn của các thành phần kinh tế, đảm bảo cao nhất các nguồn lực cho đầu tư phát triển. 

Năm 2017, tỷ lệ phân chia nguồn thu giữa ngân sách Trung ương và ngân sách Tp. Hồ Chí Minh áp dụng trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 chỉ còn 18%. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ giao chỉ tiêu dự toán ngân sách Nhà nước năm 2017 cho thành phố là 347.882 tỷ đồng (tăng 15,65% so với dự toán năm 2016); dự toán tổng chi ngân sách địa phương là 63.269 tỷ đồng. Đồng thời, chỉ đạo triển khai việc thực hiện chi ngân sách Nhà nước phải được quản lý chặt chẽ, triệt để tiết kiệm, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong quản lý và điều hành tài chính, ngân sách Nhà nước. 

Để hoàn thành được những chỉ tiêu trên, bà Nguyễn Ngọc Thuỳ Trang, Phó giám đốc Sở Tài Chính cho biết, đơn vị sẽ phối hợp với Cục Thuế, Cục Hải Quan, Kho bạc Nhà nước thành phố đôn đốc thu nộp kịp thời các khoản phải thu vào ngân sách Nhà nước. Mặt khác, Sở Tài chính sẽ đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra thuế, quyết liệt xử lý nợ đọng thuế, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi chuyển giá, trốn thuế.

Song song đó, Sở cũng đơn giản thủ tục để rút ngắn thời gian kiểm soát chi; tập trung xử lý các khoản nợ tạm ứng ngân sách, thanh quyết toán các công trình, dự án, thu hồi vốn để bổ sung nguồn chi đầu tư phát triển; thực hiện nghiêm các biện pháp chế tài đối với các chủ đầu tư không nộp hồ sơ quyết toán… Đồng thời, tăng cường hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho doanh nghiệp, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển để có thể đóng góp cho ngân sách. 

Trong năm 2017, Sở Tài chính Tp. Hồ Chí Minh sẽ chủ động tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên; giảm tối đa và công khai các khoản chi hội nghị, khánh tiết, lễ hội, động thổ, khởi công, khánh thành công trình, hạn chế mua sắm ô tô công và trang thiết bị đắt tiền... Ngoài ra, Sở sẽ kiên quyết cắt giảm những khoản chi thường xuyên đã có trong dự toán nhưng đến 30/7/2017 chưa phân bổ hoặc đã phân bổ nhưng chưa triển khai thực hiện, trừ trường hợp đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ quyết định. 

Theo Sở Tài chính Tp. Hồ Chí Minh, năm 2016 tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn là 307.160 tỷ đồng, đạt 102,97% dự toán; nếu không tính số thu từ dầu thô, thu ngân sách Nhà nước là 292.946 tỷ đồng, đạt 104,59%. Còn chi ngân sách địa phương là 56.484 tỷ đồng, đạt 88,53% dự toán đầu năm và tăng 1,74% so cùng kỳ. Về chi thường xuyên, thành phố đã chi 28.845 tỷ đồng, đạt 89,5% dự toán và tăng 10,26% so cùng kỳ./. 

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Sáng 24/5, Diễn đàn Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng lần thứ 10 khai mạc tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.