1. >

Tp. Hồ Chí Minh huy động các nguồn lực phát triển hệ thống hạ tầng

Facebook Share

BNEWS.VN Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tập trung huy động các nguồn lực đầu tư, thực hiện các giải pháp toàn diện phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật.

Tp. Hồ Chí Minh huy động các nguồn lực phát triển hệ thống hạ tầng

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Tp.Hồ Chí Minh. Ảnh: htv.vn

Định hương này nhằm tạo chuyển biến tích cực đối với tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, chỉnh trang đô thị cũng như các vấn đề hạ tầng xã hội như trường học, bệnh viện…

Đây là một trong những nội dung trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của Tp.Hồ Chí Minh năm 2017 được ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Tp.Hồ Chí Minh chia sẻ với phóng viên TTXVN trước thềm năm mới Xuân Đinh Dậu 2017.

Phóng viên: Xin ông cho biết kết quả nổi bật về phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2016?

Ông Nguyễn Thành Phong: Năm 2016, kinh tế - văn hóa - xã hội của thành phố đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Tổng sản phẩm nội địa (GRDP) của thành phố đạt 8,05%, hoàn thành kế hoạch năm 2016 và đạt cao nhất trong 5 năm gần đây. Trong đó, dịch vụ tăng 7,9%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,8% và khu vực nông nghiệp tăng 5,8%.

Về cơ cấu ngành trong GRDP, khu vực dịch vụ chiếm tỷ trọng 53,6%, khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng 29,7%, khu vực nông nghiệp chiếm tỷ trọng 0,8%. Kết quả này tạo tiền đề quan trọng để thành phố phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu GRDP theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 đạt từ 8 - 8,5%.

Bên cạnh đó, việc quản lý chỉnh trang đô thị, phát triển kết cấu hạ tầng, cung cấp nước sạch cho nhân dân được quan tâm thực hiện; các công trình, dự án cấp bách giảm ùn tắc giao thông, giảm ngập nước do mưa và triều cường, ứng phó biến đổi khí hậu tiếp tục được triển khai. Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ được tăng cường.

Chất lượng khám chữa bệnh và giảm tải bệnh viện được cải thiện; chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng cao; các nguồn lực xã hội được huy động hiệu quả nhằm thực hiện tốt việc chăm lo cho các đối tượng chính sách có công, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Các hoạt động đối ngoại cũng được triển khai có hiệu quả, toàn diện.

Phóng viên: Mặc dù vậy, có thể thấy thành phố vẫn đang phải đối mặt những thách thức như: ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, ngập nước… Đây là những vấn đề cấp bách, gây nhiều bức xúc, ảnh hưởng chất lượng đời sống của người dân. Thành phố sẽ giải quyết các vấn đề này như thế nào thưa ông?

Ông Nguyễn Thành Phong: Đúng là thực tế hiện nay, đi cùng với sự phát triển, thành phố còn nhiều vấn đề tồn tại gây bức xúc, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng đời sống nhân dân trên địa bàn. Do đó, trong 7 chương trình đột phá của Đại hội X Đảng bộ thành phố đề ra, đã có đến 4 chương trình liên quan đề cập việc giải quyết cụ thể, căn cơ những vấn đề này.

Đó là, chương trình giảm ùn tắc giao thông; giảm ngập nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; giảm ô nhiễm môi trường và chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị. Thành phố đã ban hành Kế hoạch thực hiện các Chương trình hành động trên với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao nhất.

Thành phố tập trung huy động các nguồn lực đầu tư, thực hiện các giải pháp toàn diện phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật nhằm tạo chuyển biến tích cực đối với các tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, chỉnh trang đô thị cũng như các vấn đề hạ tầng xã hội như trường học, bệnh viện…

Đối với Chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông, sẽ tập trung phát triển đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng gắn với nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tiếp tục đầu tư xây dựng các đường vành đai, đường trên cao, đường xuyên tâm, các tuyến đường sắt đô thị và các công trình giao thông tĩnh; phát triển nhanh và nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ vận tải hành khách công cộng; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông.

Với Chương trình giảm ngập nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, thành phố sẽ tập trung nguồn lực triển khai nhanh các công trình trọng điểm, cấp bách, nâng cao công tác thông tin tuyên truyền tạo sự đồng thuận của nhân dân trong công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường, giải quyết căn cơ tình trạng ngập nước, không để phát sinh điểm ngập mới, giảm thiểu tác hại của tình trạng ngập nước đô thị do biến đổi khí hậu.

Riêng Chương trình giảm ô nhiễm môi trường, thành phố sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp như: đổi mới tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, hình thành ý thức chủ động bảo vệ môi trường; tăng cường quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ.

Thành phố sẽ thu hút đầu tư, mở rộng hợp tác, hội nhập quốc tế nhằm giảm ô nhiễm môi trường do nước thải, khí thải, chất thải rắn đô thị, chất thải nguy hại, chất thải y tế, cải tạo, phục hồi các khu vực đã bị ô nhiễm, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học góp phần cải thiện điều kiện sống của nhân dân.

Còn với Chương trình về chỉnh trang và phát triển đô thị, thành phố triển khai các giải pháp đột phá để di dời và tổ chức lại cuộc sống của người dân đang sống trên và ven kênh, rạch với chỉ tiêu đến năm 2025, hoàn thành mục tiêu di dời toàn bộ 19.524 căn nhà và tổ chức lại cuộc sống của người dân đang sống trên và ven kênh, rạch để chỉnh trang đô thị dọc hai bên bờ kênh, rạch. Riêng giai đoạn 2015 - 2020, tập trung giải tỏa di dời 9.805 căn. Bên cạnh đó hình thành các khu dân cư mới khang trang hơn, tiện nghi hơn phục vụ nhu cầu đời sống nhân dân ngày càng tốt hơn.

Phóng viên: Năm 2017 thành phố đặt ra chỉ tiêu tăng trưởng GRDP sẽ đạt từ 8,4 - 8,7%, trong điều kiện chỉ tiêu nộp ngân sách tăng, nguồn vốn ngân sách để lại cho thành phố giảm. Vậy đâu là cơ sở để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu này, thưa ông?

Ông Nguyễn Thành Phong: Qua phân tích, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội trong thời gian vừa qua và đặc biệt là kết quả đạt được năm 2016, lãnh đạo thành phố mạnh dạn đề ra chỉ tiêu tốc độ tăng GRDP năm 2017 đạt từ 8,4 - 8,7%. Thành phố xác định rõ một số cơ sở quan trọng như: Hiện nay tăng trưởng của thành phố vẫn chủ yếu dựa vào đóng góp của yếu tố vốn và lao động, nghĩa là vẫn dựa chủ yếu vào phát triển theo chiều rộng.

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII cũng đã xác định mô hình tăng trưởng trong thời gian tới là kết hợp có hiệu quả phát triển chiều rộng với chiều sâu, chú trọng phát triển chiều sâu.

Với vai trò là đô thị đặc biệt, trung tâm về nhiều mặt của cả nước, thành phố vẫn còn nhiều lợi thế để nâng cao chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh trên cơ sở nâng cao năng suất lao động xã hội, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, đổi mới và sáng tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hiệu quả công tác quản lý, quản trị. Tiềm năng về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ của thành phố còn khá lớn.

Thời gian vừa qua phong trào xây dựng thành phố khởi nghiệp được tập trung đẩy mạnh với nhiều chính sách, giải pháp hỗ trợ: hỗ trợ xây dựng thương hiệu mạnh; hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp; trong đó, chú trọng đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất lao động, mở rộng thị trường, đẩy mạnh hội nhập quốc tế; tạo môi trường thuận lợi; hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; đồng hành xây dựng và thực hiện tốt cơ chế đối thoại, tham vấn ý kiến của doanh nghiệp, doanh nhân... Bố trí gói tín dụng 1.000 tỷ đồng từ ngân sách thành phố để hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp; bố trí 2.000 tỷ đồng từ ngân sách thành phố cho chương trình kích cầu đầu tư.

Từ năm 2017, thành phố sẽ tập trung nâng cao hiệu quả các chủ trương, chính sách hỗ trợ đã ban hành; quyết tâm đến năm 2020 đạt 500.000 doanh nghiệp; trong đó năm 2017 phát triển mới 50.000 doanh nghiệp, đây sẽ là nguồn lực rất lớn để thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp.

Hiện thành phố còn 60 doanh nghiệp nhà nước, dự kiến sẽ tiến hành cổ phần hóa trong năm 2017 - 2018. Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận cho phép thành phố được để lại nguồn thu từ cổ phần hóa để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, đây sẽ là nguồn lực khá lớn để thành phố đầu tư các công trình trọng điểm, có tác động lan tỏa cao, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Hiện nay cũng có rất nhiều các nhà đầu tư trong và ngoài nước đăng ký tham gia đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trên địa bàn thành phố, nếu có cơ chế hỗ trợ tốt, giải quyết nhanh các thủ tục đầu tư chắc chắn sẽ thu hút rất lớn nguồn lực xã hội đầu tư phát triển thành phố.

4 ngành công nghiệp trọng yếu của thành phố (cơ khí chế tạo; điện tử - công nghệ thông tin; hóa chất - nhựa - cao su; chế biến tinh lương thực - thực phẩm) chiếm 60% tỷ trọng toàn ngành công nghiệp (năm 2015), đang từng bước chuyển dịch mạnh mẽ với việc đầu tư nhiều trang thiết bị mới, ứng dụng những công nghệ sản xuất mới, công nghệ chế biến tiên tiến vào sản xuất nhằm tăng hàm lượng khoa học công nghệ, giá trị gia tăng, nâng cao năng lực cạnh tranh trong khu vực.

9 ngành dịch vụ chủ yếu (tài chính - ngân hàng - bảo hiểm; thương mại; du lịch; vận tải, cảng, kho bãi, logistics; viễn thông, thông tin truyền thông; kinh doanh bất động sản; tư vấn khoa học công nghệ; y tế kỹ thuật cao; giáo dục đào tạo chất lượng cao) có tốc độ tăng trưởng cao, chiếm 92,5% tỷ trọng toàn ngành dịch vụ (năm 2015).

Một số ngành, lĩnh vực vẫn còn nhiều tiềm năng, điển hình là du lịch, hiện nay du lịch thành phố mặc dù chiếm gần 60% lượng khách quốc tế đến Việt Nam, tuy nhiên sản phẩm du lịch chưa đa dạng, tính kết nối chưa cao, chưa khai thác hết các lợi thế về du lịch đường sông...

Thành phố đang tiến hành quy hoạch phát triển ngành du lịch đến năm 2025, tầm nhìn 2030, bắt đầu tập trung thực hiện từ năm 2017. Thành phố cũng đang hoàn chỉnh Đề án xây dựng thành phố trở thành trung tâm tài chính của khu vực… Đồng thời theo dõi tốc độ tăng trưởng GRDP của thành phố 5 năm qua cho thấy, trung bình mỗi năm thành phố tăng trưởng cao hơn khoảng 0,3 - 0,5 điểm %.

Từ những phân tích trên cho thấy nếu có cơ chế, chính sách phù hợp có thể thu hút nguồn lực xã hội, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, thúc đẩy phát triển kinh tế, năm 2017, thành phố hoàn toàn có thể thực hiện đạt chỉ tiêu GRDP tăng từ 8,4 - 8,7%.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn ông!

>>> Bí thư TP HCM: Cần phát huy, giữ vững các “thương hiệu hàng đầu” của thành phố

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) dự kiến sẽ chính thức có hiệu lực trong năm 2018. Nhiều ý kiến cho rằng Hiệp định EVFTA sẽ mang lại nhiều cơ hội thương mại và đầu tư cho các doanh nghiệp của cả 2 bên và tác động trực tiếp, tích cực tới nền kinh tế Việt Nam thông qua thúc đẩy mạnh mẽ xuất khẩu hàng hóa cũng như thu hút đầu tư.