TÀI CHÍNH

Tp.Hồ Chí Minh kiến nghị phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu

Facebook Share

BNEWS.VNTiền thu được từ phát hành trái phiếu sẽ ưu tiên bố trí chi cho 64 công trình, dự án gồm đầu tư mở rộng, nâng cấp đường giao thông, bến xe; xây dựng trường học; xây dựng bờ kè chống ngập, thoát nước; nâng cấp, bổ sung phương tiện phòng cháy chữa cháy....

UBND Tp. Hồ Chí Minh vừa đề nghị Bộ Tài chính xem xét, chấp thuận Đề án phát hành trái phiếu chính quyền địa phương năm 2015 để Thành phố được phép huy động vốn dưới hình thức phát hành trái phiếu chính quyền địa phương tại thị trường trong nước năm 2015.

Theo đó, UBND Tp.Hồ Chí Minh dự kiến phát hành 3.000 tỷ đồng trái phiếu chính quyền địa phương với các kỳ hạn 3 năm, 5 năm, 10 năm và 15 năm. Cơ cấu cụ thể của từng loại kỳ hạn tùy thuộc vào nhu cầu của các nhà đầu tư và tình hình thị trường tại thời điểm phát hành. Hình thức phát hành trái phiếu dưới hình thức bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử với mệnh giá của trái phiếu là 100.000 đồng.

Việc phát hành trái phiếu được thực hiện theo các phương thức đấu thầu, bảo lãnh phát hành và đại lý phát hành. Thời gian phát hành dự kiến gồm 2 đợt, đợt 1 vào giữa tháng 8/2015 với khối lượng 2.000 tỷ đồng và đợt 2 vào đầu tháng 10/2015 với khối lượng 1.000 tỷ đồng.

Theo UBND Tp.Hồ Chí Minh, trái phiếu chính quyền địa phương được phát hành nhằm huy động vốn đầu tư phát triển kinh tế - xã hội thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách Thành phố theo quy định của Luật Quản lý nợ công và Luật Ngân sách nhà nước. Toàn bộ số tiền thu được từ phát hành trái phiếu sẽ nộp vào ngân sách Thành phố và ưu tiên bố trí chi cho 64 công trình, dự án gồm đầu tư mở rộng, nâng cấp đường giao thông, bến xe; xây dựng trường học; xây dựng bờ kè chống ngập, thoát nước; nâng cấp, bổ sung phương tiện phòng cháy chữa cháy..../.

Anh Tuấn


BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)
VIDEO

Sản xuất nông nghiệp sạch là hướng đi đúng nhằm nâng cao giá trị hàng nông sản Việt Nam. Tuy nhiên, thực tế cho thấy những mô hình sản xuất sạch tại Việt Nam còn phát triển khiêm tốn và thiếu bền vững. Rất nhiều mô hình thực nghiệm ở quy mô nhỏ thành công, nhưng khi nhân rộng, đại trà lại thất bại.