1. >

Trốn, nợ tiền bảo hiểm xã hội vẫn diễn ra ở nhiều doanh nghiệp

Facebook Share

BNEWS.VN Theo dự thảo báo cáo của Chính phủ về quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội, tình trạng trốn, nợ tiền bảo hiểm xã hội có giảm nhưng vẫn còn diễn ra ở nhiều doanh nghiệp.

Trốn, nợ tiền bảo hiểm xã hội vẫn diễn ra ở nhiều doanh nghiệp

Ngày 2/3, tại thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội đã khai mạc phiên họp toàn thể lần thứ 14 nhằm chuẩn bị nội dung cho kỳ họp Quốc hội sắp tới. Phiên họp do Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi chủ trì.

Trao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động. Ảnh minh họa: Dương Ngọc/TTXVN

Tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền đã trình bày dự thảo báo cáo của Chính phủ về quản lý và sử dụng Quỹ Bảo hiểm xã hội thời gian qua để Ủy ban thẩm tra.

Theo đó, nhiều vấn đề đặt ra trong báo cáo là việc thi hành Luật Bảo hiểm xã hội vẫn còn nhiều bất cập; Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 có nhiều chính sách mới, một số văn bản còn chưa đáp ứng được tiến độ; tình trạng trốn, nợ tiền bảo hiểm xã hội có giảm nhưng vẫn còn diễn ra ở nhiều doanh nghiệp.

Tình trạng lạm dụng để trục lợi về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp vẫn còn. Tính đến hết năm 2015, số nợ bảo hiểm xã hội bắt buộc lên tới 5.692 tỷ đồng, chủ yếu tập trung tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh, chiếm 60% tổng số nợ. Tổng số nợ bảo hiểm thất nghiệp trên toàn quốc là 315 tỷ đồng.

Kiến nghị với Quốc hội về các giải pháp trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho rằng: Quốc hội cần tăng cường hoạt động giám sát thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội tại Trung ương và địa phương, đặc biệt là đối với vấn đề nợ đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội hoặc quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội.

Cần đưa vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ tới của Quốc hội dự án sửa đổi Bộ luật Lao động để giải quyết những vướng mắc, bất cập phát sinh trong quá trình thực tiễn thực hiện thời gian qua; trong đó quy định liên quan đến tiền lương làm cơ sở cho việc thực hiện quy định tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc

Tại dự thảo Báo cáo thẩm tra báo cáo của Chính phủ về tình hình quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2015, Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội đã nêu rõ: Tính đến 31/12/2015, tổng số đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội là 12.290.381 người, trong đó bảo hiểm xã hội bắt buộc là 12.065.378 người (bằng 24,44% tổng số lực lượng lao động); bảo hiểm xã hội tự nguyện là 225.003 người, chiếm khoảng 0,5% tổng số người thuộc diện tham gia.

Bên cạnh đó, Ủy ban các vấn đề xã hội cũng đánh giá công tác xây dựng và ban hành văn bản pháp luật trong năm 2015 vẫn chưa đảm bảo tiến độ.

Tại phiên họp, các thành viên Ủy ban cũng nêu vấn đề, tại nhiều địa phương, việc giám sát, quán triệt thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp gặp khó khăn khi doanh nghiệp thiếu hợp tác, cơ quan chức năng nếu xử lý triệt để sẽ ảnh hưởng đến chỉ tiêu kinh tế của địa phương.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội Bùi Sỹ Lợi ghi nhận việc Quốc hội cần mở rộng phạm vi giám sát đối với việc thi hành Luật Bảo hiểm xã hội chứ không chỉ bó hẹp việc giám sát thực hiện quỹ như hiện nay…

Phiên họp cũng đã tiến hành thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2015 và giai đoạn 2011 – 2015.

Ngày 3/3, phiên họp tiếp tục làm việc, nghe báo cáo tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Dược (sửa đổi); nghe báo cáo dự thảo Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và dự thảo Báo cáo hoạt động của Ủy ban các vấn đề xã hội giữa hai kỳ họp Quốc hội./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Kể từ sau khi gói 30 nghìn tỷ đồng kết thúc, nhiều người dân đang hy vọng trở lại trước thông gói vay 1.000 tỷ đồng theo Nghị định 100 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội sẽ chuẩn bị được giải ngân, với lãi suất trong năm 2018 là 4,8%.