1. >

Trung Quốc tiếp tục đầu tư lớn cho đường sắt trong năm 2016

Facebook Share

BNEWS.VN Trung Quốc sẽ tiếp tục đi sâu cải cách thể chế huy động vốn đầu tư cho đường sắt, duy trì quy mô đầu tư xây dựng, tăng cường xây dựng đường sắt, trong đó lấy khu vực miền Trung Tây làm trọng điểm.

Trung Quốc tiếp tục đầu tư lớn cho đường sắt trong năm 2016

Trung Quốc tiếp tục đầu tư lớn cho đường sắt trong năm 2016. Ảnh: wikipedia

Tại hội nghị công tác Tổng Công ty (TCT) Đường sắt Trung Quốc hôm 17/1, Tổng giám đốc TCT Thịnh Quang Tổ cho biết năm 2016, TCT sẽ tiếp tục đi sâu cải cách thể chế huy động vốn đầu tư cho đường sắt, duy trì quy mô đầu tư xây dựng, tăng cường xây dựng đường sắt, trong đó lấy khu vực miền Trung Tây làm trọng điểm, đồng thời hoàn thành mục tiêu đầu tư tài sản cố định 800 tỷ NDT cho đường sắt.

Theo số liệu thống kê của TCT Đường sắt Trung Quốc, năm 2015, Trung Quốc đã hoàn thành đầu tư tài sản cố định 823,8 tỷ NDT cho đường sắt, đầu tư xây dựng mới 9.531 km đường sắt, trong đó có 3.306 km đường sắt cao tốc, với lượng vận chuyển hành khách là 2,5 tỷ lượt, tăng trưởng 10% trong ba năm liền.

Trong giai đoạn của “Kế hoạch 5 năm lần thứ 12” (2011-2015), tổng đầu tư tài sản cố định cho đường sắt đạt 3.580 tỷ NDT, đầu tư xây mới 30.500 km, tăng lần lượt 47,3% và 109% so với Kế hoạch 5 năm lần thứ 11 (2006-2010), đồng thời là 5 năm hoàn thành việc đầu tư và xây dựng đường sắt mới nhiều nhất trong lịch sử Trung Quốc.

Tổng giám đốc Thịnh Quang Tổ cho biết trong năm 2016, TCT sẽ thực hiện phân loại xây dựng đầu tư cho đường sắt, mở rộng quy mô phát hành trái phiếu xây dựng đường sắt, phát huy vai trò của các quỹ phát triển đường sắt, thu hút chính quyền địa phương và doanh nghiệp đầu tư cho đường sắt, mở rộng các kênh vốn, tăng cường quản lý và nâng cao hiệu quả kinh doanh đường sắt có vốn đầu tư hỗn hợp.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Hiện nay trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội, cây xanh không đồng đều về chủng loại, kích cỡ và chiều cao, cây dễ bị gãy đổ và không đẹp. Hơn nữa mật độ cây xanh trên đầu người còn thấp, trong khi đó thì ý thức bảo vệ cây xanh của một số người dân cũng chưa cao. Thành phố Hà Nội đang đặt mục tiêu đến năm 2020 sẽ trồng mới 1.000.000 cây xanh nhằm tăng diện tích cây xanh trên địa bàn.