Để Xăng sinh học thực sự đi vào cuộc sống

03-07-2017 14:43 Tiêu điểm kinh tế

Mặc dù có mặt trên thị trường từ năm 2010 nhưng cho đến nay xăng sinh học E5RON92 vẫn chưa phổ biến với người tiêu dùng. Vậy đâu là giải pháp để xăng sinh học thực sự đi vào cuộc sống?