Nâng vị thế cho ngành Logistics Việt Nam

13-03-2017 10:14 Tiêu điểm kinh tế

Logistics đang trở thành ngành dịch vụ quan trọng trong hoạt động thương mại quốc tế nhưng cho đến thời điểm này, năng lực cạnh tranh của ngành logistics Việt Nam vẫn còn khá yếu...