Nhìn lại một năm hình thành AEC

10-01-2017 10:25 Tiêu điểm kinh tế

Sau một năm chính thức được hình thành, Cộng đồng kinh tế ASEAN đã tạo dựng được những nền tảng cơ bản để phát triển giao thương giữa các quốc gia thành viên. Tuy nhiên, sau một năm nhìn lại, các doanh nghiệp Việt Nam dường như chưa nắm bắt được những cơ hội mà cộng đồng này mang lại.