Phụ nữ làm kinh tế giỏi

09-03-2017 14:25 Tiêu điểm kinh tế

Dưới sự quan tâm của các cấp hội phụ nữ, các mô hình, tổ hợp kinh tế do phụ nữ làm chủ ngày càng có chuyển biến tích cực góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế của các địa phương. Dưới đây là câu chuyện điển hình tại Bắc Ninh.