Rà soát, điều chỉnh quy hoạch Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình

10-03-2017 10:40 Tiêu điểm kinh tế

Khu Liên hợp Thể thao Quốc gia Mỹ Đình có hệ thống cơ sở vật chất quy mô lớn và quan trọng nhất của ngành thể thao nước ta. Tuy nhiên, trong quá trình quản lý, hoạt động của Khu Liên hợp đã bộc lộ một số vấn đề cần phải tập trung giải quyết, nhất là về quy hoạch, quản lý, hoạt động và đầu tư, khai thác, sử dụng công trình.