Thấy gì từ câu chuyện tái cơ cấu ngân hàng và xử lý nợ xấu ?

17-08-2017 18:05 Tiêu điểm kinh tế

Những cụm từ liên quan đến nợ xấu, tái cấu trúc hệ thống ngân hàng được lặp đi lặp lại nhiều lần trên các phương tiện thông tin đạị chúng từ nhiều năm nay cho thấy mức độ quan tâm đặc biệt của dự luận xã hội đến vấn đề này.