Xóa rào cản để kinh tế tư nhân phát triển

08-09-2017 17:08 Tiêu điểm kinh tế

Mặc dù “kim chỉ nam” cho sự phát triển kinh tế tư nhân đã rõ ràng và Chính phủ đã tích cực vào cuộc với quyết tâm cao nhưng hiện vẫn còn nhiều rào cản đang cản trở sự phát triển cho khu vực kinh tế này.