Ý kiến xung quanh việc đục thông gầm cầu trăm tuổi ở Hà Nội

30-06-2017 14:40 Tiêu điểm kinh tế

Liên quan đến việc đục thông gầm cầu trăm tuổi ở Hà Nội, bên cạnh nhiều ý kiến đồng tình thì vẫn còn có những lo ngại.