1. >

Việt Nam đã cụ thể hóa việc thực hiện Chương trình nghị sự 2030

Facebook Share

BNEWS.VN Việt Nam đã cụ thể hóa việc thực hiện Chương trình nghị sự 2030 thông qua các Nghị quyết của Quốc hội và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

Việt Nam đã cụ thể hóa việc thực hiện Chương trình nghị sự 2030

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Thuý Hiền/BNEWS/TTXVN

Đây là thông tin được đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan được Chính phủ giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch này ở Việt Nam chia sẻ trong Hội thảo tham vấn Dự thảo kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 tại Hà Nội, sáng 10/11. 

Phát biểu tại hội thảo, ông Nguyễn Thế Phương, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, để thực hiện được thành công Chương trình nghị sự 2030 như đã cam kết với cộng đồng quốc tế, việc xây dựng một Kế hoạch hành động quốc gia có nội dung phù hợp với Chương trình nghị sự 2030 toàn cầu, gắn kết và hài hòa với bối cảnh của Việt Nam, đồng thời có tính thực tiễn cao trong triển khai là rất quan trọng. 

Do vậy, sự tham gia, đóng góp của tất cả các bên liên quan vào việc xây dựng kế hoạch hành động quốc gia là rất cần thiết.

“Thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững là việc của tất cả mọi người. Chúng ta hãy cùng tham gia và đóng góp có trách nhiệm để đảm bảo xây dựng một Kế hoạch hành động quốc gia khả thi, có sự tham gia của tất cả các bên liên quan”, Thứ trưởng Nguyễn Thế Phương nhấn mạnh.

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hội thảo này nhằm tạo ra diễn đàn để các bên liên quan tham gia góp ý cho Dự thảo Kế hoạch hành động, qua đó, tăng cường việc huy động các bên liên quan tham gia vào quá trình thực hiện Chương trình Nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững tại Việt Nam.

Dự thảo Kế hoạch hành động đề xuất một danh sách các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam cùng với quan điểm, giải pháp, tổ chức thực hiện và các hành động cụ thể của Chính phủ nhằm đạt được mục tiêu vào năm 2030.

Thay mặt cho các tổ chức Liên hợp quốc tại Việt Nam, bà Louise Chamberlain, quyền đại diện thường trú Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam hoan nghênh Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã huy động sự đóng góp của các bên liên quan, đặc biệt là khu vực tư nhân và các tổ chức xã hội dân sự trong việc xây dựng dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia.

Bà Louise Chamberlain cho biết, việc thực hiện các mục tiêu này đòi hỏi có sự thay đổi trong vai trò và cách vận hành của các Chính phủ, đặc biệt cần có cơ chế thúc đẩy phát triển đi đôi với trao quyền cho mọi người.

Chính phủ cần huy động, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia của mọi người dân, doanh nghiệp và xã hội dân sự.

Bà Louise Chamberlain cũng nhấn mạnh, kế hoạch hành động nên nêu rõ ưu tiên cho các nhóm đối tượng dân khó khăn và dễ bị tổn thương nhất, làm rõ cơ chế phối hợp và tham gia của các bên và tầm quan trọng của số liệu trong theo dõi thực hiện Chương trình nghị sự 2030.

Kế hoạch hành động quốc gia được xây dựng dựa trên một quá trình rà soát các chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển hiện hành chủ yếu của Việt Nam có so sánh với 17 mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu và 169 mục tiêu cụ thể.

Quá trình này được thực hiện từ tháng 7 đến tháng 9/2016 với sự tham gia đóng góp của các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức trong nước, các tổ chức Liên hợp quốc, các đối tác phát triển và các tổ chức quốc tế khác.

Hiện nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang hoàn thiện dự thảo Kế hoạch hành động quốc gia để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Kế hoạch hành động quốc gia được ban hành sẽ tạo ra khung khổ định hướng các mục tiêu phát triển bền vững cho Việt Nam đến năm 2030 cũng như khung định hướng cho các hoạt động, trách nhiệm và sự phối hợp của các bên liên quan trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững đất nước.

Kế hoạch hành động này sẽ là căn cứ pháp lý để Việt Nam thực hiện cam kết với cộng đồng quốc tế, đóng góp có trách nhiệm vào các nỗ lực chung của toàn cầu về phát triển bền vững./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Sáng 24/5, Diễn đàn Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng lần thứ 10 khai mạc tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.