1. >

Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Hợp tác xã khu vực Châu Á, Thái Bình Dương

Facebook Share

BNEWS.VN Theo Liên minh hợp tác xã Việt Nam, " Tầm nhìn hướng đến 2020: Tăng cường sự hợp tác hơn nữa giữa các chính phủ và khu vực HTX" là chủ đề chính của Hội nghị

Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Hợp tác xã khu vực Châu Á, Thái Bình Dương

 Liên minh Hợp tác xã Việt Nam sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Hợp tác xã khu vực Châu Á, Thái Bình Dương lần thứ 10 từ ngày 18-21/4/2017 tại Hà Nội.

Theo Liên minh hợp tác xã Việt Nam, " Tầm nhìn hướng đến 2020: Tăng cường sự hợp tác hơn nữa giữa các chính phủ và khu vực HTX" là chủ đề chính của Hội nghị. Đây là hoạt động quan trọng nhằm tăng cường hợp tác hơn nữa giữa các Chính phủ.

Trước đó, các Hội nghị tham vấn giữa các lãnh đạo Hợp tác xã trong khu vực đã đưa ra 16 kết luận và 9 khuyến nghị trong các cuộc thảo luận xoay quanh 5 vấn đề chính như chủ quyền lương thực và an ninh lương thực; cách tiếp cận mới về hợp tác xã như đổi mới và sáng tạo; chuyển đổi từ nền kinh tế phi kết cấu sang chính thức; sự tham gia của hợp tác xã trong khu vực và toàn cầu; một môi trường công bằng khung khổ pháp lý và chính sách…

Liên minh hợp tác xã Việt Nam cho biết: Qua các cuộc thảo luận, các vấn đề ưu tiên tập trung vào sự tham gia của thanh niên với hợp tác xã; tiếp cận được lương thực và các dịch vụ kinh tế/xã hội; các cơ quan xếp loại hợp tác xã; nền kinh tế xanh; hợp tác công - tư.

Đây là sự kiện Quốc tế quan trọng vừa là trách nhiệm, đồng thời là quyền lợi của các nước thành viên Liên minh HTX Quốc tế khu vực Châu Á, Thái Bình Dương, trong bối cảnh Hội nhập Quốc tế và Khu vực ngày càng sâu rộng.

Cùng với đó, đây cũng là dịp để tăng cường giới thiệu, quảng bá hình ảnh đất nước, chính sách nhất quán ngoại giao của Việt Nam là làm bạn với tất cả các nước và chia sẻ kinh nghiệm góp phần phát triển kinh tế hợp tác, nòng cốt là Hợp tác xã theo hướng bền vững./.logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, các doanh nghiệp Việt Nam đang đẩy mạnh nỗ lực quảng bá nông sản nước ta tại thị trường Nhật Bản. Sự kiện được tiến hành trong khuôn khổ Lễ hội Việt Nam lần thứ 10 (2008-2018) tổ chức tại Tokyo.