1. >

Vĩnh Long đầu tư 159 tỷ đồng đưa điện lưới quốc gia về vùng nông thôn

Facebook Share

BNEWS.VN Dự án triển khai ở 92 phường, thị trấn với 305 hạng mục công trình, xây dựng 154,45 km đường dây trung áp; 246,19 km đường dây hạ thế, lắp đặt 128 trạm biến áp phân phối, tổng dung lượng 4.905 KVA.

Vĩnh Long đầu tư 159 tỷ đồng đưa điện lưới quốc gia về vùng nông thôn

Công ty điện lực Vĩnh Long triển khai kế hoạch cung cấp điện về vùng nông thôn. Ảnh: TTXVN

Công ty Điện lực Vĩnh Long đầu tư 159 tỷ đồng thi công các dự án, công trình trọng điểm đưa điện lưới quốc gia về vùng nông thôn.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi chương trình nâng cấp lưới điện nông thôn và hỗ trợ các xã thực hiện tiêu chí điện trong xây dựng nông thôn mới, năm 2015.

Theo đó, trong năm, Công ty Điện lực Vĩnh Long đã đưa vào sử dụng dự án nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn từ nguồn vốn vay Ngân hàng Tái thiết Đức.

Dự án được triển khai ở 92 phường, xã, thị trấn với 305 hạng mục công trình, xây dựng 154,45 km đường dây trung áp; 246,19 km đường dây hạ thế, lắp đặt 128 trạm biến áp phân phối với tổng dung lượng 4.905 KVA.

Dự án hoàn thành đã cung cấp điện cho 2.862 hộ dân, nâng tỷ lệ hộ dân có điện toàn tỉnh đạt 99,62% và đáp ứng nhu cầu điện sản xuất cho khu vực nông thôn.

Cũng trong năm nay, Công ty Điện lực Vĩnh Long đã bố trí nguồn vốn gần 35 tỷ đồng thi công 26 công trình lưới điện với khối lượng 10 km đường dây trung thế, 30 km đường dây hạ thế và cải tạo, xây dựng mới các trạm biến áp tổng dung lượng 4.700 KVA.

Qua đó nâng cao chất lượng cung cấp điện khu vực nông thôn, góp phần kéo giảm tỷ lệ tổn thất điện năng trên lưới phân phối còn 4,87%, giảm 0,03% so với chỉ tiêu kế hoạch. 

So với đầu năm có thêm 13 xã đạt tiêu chí về điện trong xây dựng nông thôn mới, nâng tổng số toàn tỉnh có 69/89 xã đạt tiêu chí về điện.

Theo Công ty Điện lực Vĩnh Long, năm 2015, sản lượng điện thương phẩm của Vĩnh Long đạt 737 triệu kWh, vượt 5% so với kế hoạch; trong đó, sản lượng điện khu vực nông, lâm, thủy sản tăng 47,5% so với năm 2014, đáp ứng yêu cầu cung cấp điện cho sản xuất./. 

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Hiện nay, siêu thị là một kênh phân phối hiệu quả, tuy nhiên đường vào siêu thị đối với hàng hóa Made in VietNam lại không hề đơn giản. Theo phản ánh của các doanh nghiệp sản xuất, cứ 10 doanh nghiệp thì chỉ được một doanh nghiệp đặt chân được vào kênh phân phối này.