1. >

Vĩnh Phúc thu hồi 81 xe ô tô công

Facebook Share

BNEWS.VN Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì cho biết, khi đối chiếu với Quyết định số 32 của Thủ tướng Chính phủ, Vĩnh Phúc phải thu hồi 81 xe công, chủ yếu là xe chuyên dụng.

Vĩnh Phúc thu hồi 81 xe ô tô công

Để việc thu hồi, điều chuyển xe công không ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Nguyễn Văn Trì đã giao ngành chức năng tiếp tục nghiên cứu, cân nhắc, xem xét các phương án bố trí xe công cho phù hợp; trong đó, ưu tiên, bố trí xe chuyên dụng phục vụ cho các lĩnh vực cần thiết như xe phục vụ công tác y tế, môi trường; xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể và tiến hành thanh lý những xe cũ, xe hết khấu hao.

Cùng với đó, tiếp tục phối hợp với các sở, ngành nghiên cứu chính sách khoán, sử dụng xe công cho từng cơ quan, đơn vị. Sở Nội vụ nghiên cứu phương án bố trí, sắp xếp công việc cho đội ngũ lái xe khi Vĩnh Phúc phải thu hồi số xe công này.

Văn phòng UBND tỉnh nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh cơ chế quản lý việc sử dụng xe công trong các cơ quan, đơn vị.

Thời gian qua, tỉnh Vĩnh Phúc liên tiếp chỉ đạo việc quản lý, sử dụng xe công để tránh lãng phí.

Vĩnh Phúc ban hành văn bản số 474/UBND-KT3 ngày 20/1/2016 gửi đến các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các đơn vị sự nghiệp công lập; các trường chuyên nghiệp thuộc tỉnh; các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước và UBND các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý xe ô tô công.

Theo đó, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh về xe ô tô công vụ chỉ được sử dụng phục vụ cho các hoạt động công tác chung của cơ quan, tổ chức, đơn vị; yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh rà soát, đề xuất sắp xếp lại số xe ô tô hiện có tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh, đảm bảo việc sắp xếp, bố trí xe ô tô công cho từng cơ quan, tổ chức, đơn vị của tỉnh phù hợp.

Vĩnh Phúc cũng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị triển khai ngay việc rà soát, xây dựng quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô công trong đơn vị mình đảm bảo phù hợp với các chính sách, quy định hiện hành và chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thực hiện công bố công khai quy chế này để các tổ chức Đảng, Đoàn thể và toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị mình biết và cùng giám sát thực hiện tốt quy chế.../.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Sáng 24/5, Diễn đàn Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng lần thứ 10 khai mạc tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.