1. >

Xây dựng chính sách phù hợp để hợp tác xã phát triển bền vững

Facebook Share

BNEWS.VN Mục tiêu Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đến năm 2020 sẽ có khoảng 250.000 tổ hợp tác, từ 38.000 - 45.000 hợp tác xã

Xây dựng chính sách phù hợp để hợp tác xã phát triển bền vững

Chuẩn bị cây giống tại vườn ươm của một hợp tác xã ở Đà Lạt. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Ngày 14/9, tại Hà Nội, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tổ chức “Hội nghị Chủ tịch Hợp tác xã các tỉnh, thành phố” nhằm xin ý kiến các đại biểu về Dự thảo chương trình làm việc của Ban Thường vụ, Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã Việt Nam toàn khóa V, Quy chế hoạt động của Ủy ban Kiểm tra (sửa đổi); Quy chế thi đua khen thưởng của hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam; Kế hoạch Tuyên truyền Nghị quyết Đại hội V; Kế hoạch phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị hàng hóa.

Theo ông Nguyễn Mạnh Thảo, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, dự thảo thi đua khen thưởng lần này nhằm nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng, nhất quán trong toàn hệ thống, nhằm động viên, khích lệ tập thể, cán bộ, viên chức và người lao động trong hệ thống Liên minh Hợp tác xã để phát hiện và nhân rộng những điển hình tiên tiến.

Về kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội V Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, Phó Chủ tịch Nguyễn Mạnh Cường đề nghị trên cơ sở kế hoạch, Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố tập trung nội lực, xây dựng kế hoạch tuyên truyền tại địa phương dựa trên cơ sở thực tiễn, xác định rõ nội dung cần tập trung, hình thức thực hiện để phù hợp với từng đối tượng.

Theo dự kiến, mục tiêu Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đến năm 2020 sẽ có khoảng 250.000 tổ hợp tác, từ 38.000 - 45.000 hợp tác xã; trong đó số hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị sản phẩm là 11.600 hợp tác xã, tăng thêm 300 Quỹ tín dụng nhân dân...

Để thực hiện các mục tiêu này, hệ thống Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cần tập trung vào các giải pháp tuyên truyền, chính sách, đào tạo, nguồn lực…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Võ Kim Cự yêu cầu các hợp tác xã phải cải cách lề lối làm việc, tham mưu với các cấp, ngành để củng cố và phát triển hợp tác xã kiểu mới. Đây vừa là nhiệm vụ, vừa là giải pháp phát triển kinh tế hợp tác của Liên minh hợp tác xã các cấp.

Theo Kế hoạch phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gắn với chuỗi giá trị hoàng hóa, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tập trung phát triển cả về chiều sâu và chiều rộng các hình thức tổ chức sản xuất, tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong tất cả các tỉnh, thành phố, quận, huyện (trong đó 100% các xã cần có hợp tác xã).

Mặt khác, xây dựng phát triển khu vực kinh tế hợp tác theo chiều sâu, bền vững, kiên trì xây dựng mô hình: Tổ hợp tác, Hợp tác xã, Liên hiệp Hợp tác xã.... Khuyến khích mở rộng quy mô và địa bàn hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã. Trên địa bàn xã phải có doanh nghiệp hoặc hợp tác xã để làm đầu kéo, đầu mối dẫn dắt hỗ trợ khoa học công nghệ, bảo quản, thu mua, chế biến, tiêu thụ mới có thể tái cấu trúc kinh tế nông nghiệp./.logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Sáng 24/5, Diễn đàn Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng lần thứ 10 khai mạc tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.