1. >

Xây dựng công cụ thúc đẩy phát triển đô thị

Facebook Share

BNEWS.VN Dự báo quá trình đô thị hóa vẫn còn bất cập, cùng đó là sự phối hợp, liên kết chưa hiệu quả giữa các địa phương - vùng và khu vực, giới hạn trong huy động nguồn vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng đô thị…

Xây dựng công cụ thúc đẩy phát triển đô thị

Xây dựng chiến lược phát triển đô thị quốc gia. Ảnh:TTXVN

Ngày 20/4, Cục Phát triển Đô thị - Bộ Xây dựng đã phối hợp với Liên minh các thành phố, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Việt Hưng tổ chức hội thảo giữa kỳ “Xây dựng chiến lược phát triển đô thị quốc gia (NUDS) - giai đoạn 1”.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh cho biết, khung pháp lý liên quan đến phát triển đô thị đã có bước phát triển mạnh mẽ trong vòng 10 năm trở lại đây và là công cụ quản lý hữu hiệu cho các cơ quan quản lý nhà nước.

Khung pháp lý này đã bao trùm các lĩnh vực từ quy hoạch, phân loại đô thị, quản lý đầu tư… cho đến phát triển đô thị bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu; phát triển và nâng cấp các khu nghèo trong đô thị, từ cơ sở hạ tầng đến nhà ở cho người dân, người thu nhập thấp trong đô thị.

Tuy nhiên, dự báo quá trình đô thị hóa vẫn còn bất cập, cùng đó là sự phối hợp, liên kết chưa đủ hiệu quả giữa các địa phương - vùng và khu vực cũng như những giới hạn trong huy động nguồn vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng đô thị… đòi hỏi liên tục phải chủ động hoàn thiện hệ thống khung pháp lý, chính sách có liên quan.

NUDS là một công cụ để Chính phủ kiểm soát công tác phát triển đô thị và đặt nền móng cơ sở mang tính nghiên cứu phục vụ các quyết định về phát triển đô thị trong tương lai.

Ngoài ra, các nội dung trong chiến lược cũng sẽ cung cấp các hướng dẫn cho các nhà đầu tư trong nước lẫn quốc tế tiếp cận các cơ hội đầu tư trong đô thị cũng như các thông tin về nhu cầu thực tế.

Trong giai đoạn 1, Dự án sẽ thực hiện rà soát, cập nhật, bổ sung dữ liệu đô thị, phân tích thực trạng phát triển đô thị cả nước, phân tích khung chính sách, pháp lý về phát triển đô thị, nghiên cứu đưa ra các mục tiêu chính làm cơ sở cho việc xây dựng NUDS giai đoạn tiếp theo.

Bà Nguyễn Thị Hà Anh, Phó Cục trưởng Cục phát triển đô thị đánh giá, các tồn tại trong phát triển đô thị do nhiều nguyên nhân; trong đó có sự thiếu vắng các kế hoạch hành động phù hợp để đạt được các mục tiêu phát triển quốc gia do nhà nước đặt ra. Cơ chế huy động và điều phối các nguồn lực phục vụ công tác đầu tư phát triển đô thị tại các địa phương chưa hiệu quả.

Bởi vậy, cần thiết phải xây dựng NUDS như một công cụ chính để thúc đẩy phát triển đô thị tại cả hai cấp độ trung ương và địa phương, qua đó cung cấp các chương trình đầu tư cụ thể nhằm huy động nguồn lực cho phát triển hiệu quả hơn nữa hệ thống đô thị quốc gia.

Ông Ajay Suri - cố vấn Vùng liên minh các đô thị đánh giá, đầu ra của NUDS rất quan trọng, do vậy cần phải xem xét thực tại phát triển đô thị như thế nào để có định hướng, nhìn rõ điểm yếu, điểm mạnh; cần có sự tham dự của các tỉnh để có định hướng phát triển chung.

Chiến lược phát triển đô thị quốc gia cần phải hoàn thiện nhiệm vụ quan trọng, tạo đòn bẩy từ chính sách trung ương và phương thức triển khai của các địa phương. Đầu ra của chiến lược chính là công cụ để thực hiện các dự án tốt hơn.

Ông Laurence John Wilson - Chuyên gia quốc tế về quy hoạch và phát triển đô thị nhận xét, ứng phó biến đổi khí hậu là vấn đề cấp bách trong phát triển đô thị - Về khung thể chế, chính sách đô thị nói chung đã khá đầy đủ, chỉ có những hạn chế trong thực hiện những chính sách đó.

Một số thiếu hụt cần được khắc phục đó là quy hoạch xây dựng chưa phù hợp với thời kỳ mới, vấn đề lớn, trong bối cảnh hội nhập gia tăng.

Ông Laurence John Wilson khuyến nghị, các quy hoạch có tầm nhìn 20 - 30 năm phải là tuyên bố về khát vọng phát triển kinh tế xã hội; trong đó xác định hệ thống hạ tầng kinh tế, kỹ thuật, xã hội để đạt được khát vọng trên. Điều này đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của Bộ Xây dựng và các bộ có liên quan./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Một ngôi trường được cho là ở Mỹ không có trụ sở, không giáo viên, không được tổ chức nào công nhận nhưng lại liên kết đào tạo với 14 tỉnh, thành của Việt Nam trong nhiều năm. Nhiều trường phổ thông của VN cũng đang có chương trình hợp tác với trường này.