THỜI SỰ

Xây dựng hệ thống thông tin thống kê quốc gia đồng bộ và thống nhất

Facebook Share

BNEWS.VNĐể Luật Thống kê đi vào đời sống, Tổng cục Thống kê đang xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê Bộ, ngành phù hợp với hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và đáp ứng yêu cầu quản lý của bộ, ngành.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Văn Liệu.Ảnh: gso.gov.vn

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Văn Liệu vừa cho biết, Luật Thống kê 2015 có hiệu lực từ ngày 1/7/2016, và để Luật đi vào đời sống, Tổng cục đang tiến hành xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê Bộ, ngành phù hợp với hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia và đáp ứng yêu cầu quản lý của bộ, ngành.

Theo đó, Tổng cục sẽ tiến hành xây dựng các văn bản quy định các hình thức thu thập thông tin thống kê để biên soạn, tổng hợp các chỉ tiêu thống kê quốc gia, chỉ tiêu thống kê bộ, ngành, chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh/huyện/xã; xây dựng hệ thống thông tin thống kê quốc gia, bộ/ngành, tỉnh, huyện, bảo đảm kết nối, liên thông với nhau thành một hệ thống thông tin thống kê quốc gia đồng bộ, thống nhất.

Bên cạnh đó, Tổng cục cũng xây dựng các cơ sở dữ liệu thống kê, đáp ứng yêu cầu thông tin trong quản lý, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội của Đảng, Chính phủ, bộ, ngành và chính quyền các cấp; đáp ứng nhu cầu hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Đồng thời, cung cấp dữ liệu hành chính cho Tổng cục Thống kê để sử dụng trong hoạt động thống kê nhà nước; đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại vào thu thập, tổng hợp, công bố thông tin thống kê.

Tổng cục Thống kê cũng đề xuất, các đơn vị cần phối hợp, hợp tác chặt chẽ với Tổng cục Thống kê trong việc triển khai thực hiện, tập trung vào các nội dung như: xây dựng, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê bộ, ngành; chế độ báo cáo thống kê cấp bộ; phương án điều tra thống kê do Bộ trưởng quyết định; phân loại thống kê quốc gia, phân loại thống kê ngành, lĩnh vực; chia sẻ, cung cấp thông tin từ cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu Bộ, ngành cho Tổng cục Thống kê.

Theo Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Liệu, Luật Thống kê năm 2003 quy định còn thiếu và chưa rõ về quan hệ và sự phối hợp giữa các hệ thống thông tin thống kê nhà nước.

Luật Thống kê 2003 quy định chưa đầy đủ việc sử dụng thông tin từ nguồn dữ liệu hành chính của các bộ, ngành cho hoạt động thống kê nhà nước; chưa quy định rõ về tiếp cận với cơ sở dữ liệu của các cuộc điều tra, tổng điều tra thống kê.

Ngoài ra, Luật Thống kê 2003 cũng chưa quy định rõ về thẩm quyền của cơ quan thống kê Trung ương trong việc thẩm định về chuyên môn, nghiệp vụ thống kê đối với hệ thống chỉ tiêu thống kê, phân loại thống kê do Bộ ngành xây dựng; số liệu của chỉ tiêu thống kê quốc gia do Bộ, ngành thực hiện thu thập, tổng hợp.

Luật Thống kê năm 2015 có nhiều đổi mới về nội dung nhằm giải quyết bất cập của Luật Thống kê năm 2003; đặc biệt, đối với thực tiễn đang vận động của đời sống kinh tế - xã hội; so với yêu cầu ngày càng cao đối với công tác phân tích, hoạch định và điều hành chính sách; trước yêu cầu đổi mới, tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác thống kê trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Luật Thống kê năm 2015 sửa đổi, bổ sung quy định về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng thông tin thống kê…/.

Thúy Hiền/BNEWS/TTXVN

VIDEO

TP Hà Nội là một trong những thành phố lớn của cả nước nhưng nhiều năm nay vẫn chưa thực hiện được quy hoạch luồng tuyến giao thông một cách hợp lý, khoa học. Hệ quả là, mỗi ngày Hà Nội có tới 1.300 lượt xe khách liên tỉnh chạy không đúng hướng tuyến, chồng chéo không kết nối với mạng lưới giao thông gây ra nhiều hệ lụy, như tình trạng dừng đỗ đón trả khách sai quy định và ùn tắc giao thông.