1. >

Xử lý sai phạm tại Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai

Facebook Share

BNEWS.VN Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai đã ra kết luận về việc tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm theo đúng qui định của pháp luật Trưởng ban, Phó Trưởng ban phụ trách lĩnh vực đất đai.

Xử lý sai phạm tại Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành đã ra kết luận 01/KL-UBND về việc tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm theo đúng qui định của pháp luật Trưởng ban, Phó Trưởng ban phụ trách lĩnh vực đất đai - Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh và các tập thể, cá nhân liên quan đến những sai phạm về quản lý sử dụng biên chế, lao động; kinh phí đầu tư xây dựng; công tác quản lý sử dụng đất đai và các nguồn kinh phí khác tại Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh.

Theo đó, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh có trách nhiệm thu hồi khoản tiền hơn 1 tỷ đồng sai phạm của Ban quản lý nộp vào ngân sách nhà nước.

Có giải pháp kiên quyết xử lý đối với các doanh nghiệp không thực hiện đúng Luật đất đai, Luật đầu tư và thu nộp số tiền hơn 1,8 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV Bảo Hoàng nợ tiền giải phóng mặt bằng.

Đối với các doanh nghiệp sang nhượng tài sản, Ban quản lý có trách nhiệm đề nghị Cục thuế tỉnh kiểm tra xác định nghĩa vụ thuế, đồng thời thực hiện đúng văn bản của tỉnh về việc điều chỉnh, thu hồi, rà soát Giấy chứng nhận đầu tư, hợp đồng thuê lại đất đối với các đơn vị chưa kê khai hoặc thay đổi ngành nghề kinh doanh…

Theo kết luận thanh tra tỉnh, từ năm 2012 đến năm 2015, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh chưa giám sát chặt chẽ quá trình thực hiện công tác đầu tư, ứng vốn cho nhà thầu thi công không đúng qui định, kéo dài việc thu hồi nợ, đặc biệt tại công trình Đường giao thông khu A – Khu kinh tế cửa khẩu Đường 19 gây lãng phí hơn 28 tỷ đồng vốn ngân sách nhà nước.

Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Lệ Thanh (thuộc BQL Khu kinh tế tỉnh) tổ chức nghiệm thu khống, thanh toán không đúng qui định hơn 550 triệu đồng cho 4 nhà thầu thụ hưởng.

Về công tác quản lý sử dụng biên chế, lao động, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh chưa thực hiện đúng đề án của Ban quản lý về việc xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức dẫn đến việc hợp đồng lao động trong chỉ tiêu biên chế cho người chưa đạt chuẩn chức danh.

Ngoài ra, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh còn buông lỏng công tác quản lý nhà nước về đất đai, chưa thực hiện tốt công tác quản lý theo Luật Đầu tư đối với nhiều doanh nghiệp; chưa kiên quyết thực hiện trách nhiệm thu tiền đền bù giải phóng mặt bằng hơn 1,8 tỷ đồng cùng nhiều sai phạm khác./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Sáng 24/5, Diễn đàn Hợp tác kinh tế Vịnh Bắc Bộ mở rộng lần thứ 10 khai mạc tại thành phố Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.