1. >

Xử phạt ba nhà đầu tư giao dịch "chui" cổ phiếu

Facebook Share

BNEWS.VN Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa xử phạt vi phạm hành chính lần lượt đối với bà Trần Huyền Trân, ông Hồ Đắc Quang và ông Lê Văn Dĩnh, vì đã có hành vi giao dịch "chui" cổ phiếu.

Xử phạt ba nhà đầu tư giao dịch "chui" cổ phiếu
Ngày 29/7/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 762, 763, 764/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán lần lượt đối với bà Trần Huyền Trân (địa chỉ: 420/8 Tân Phước, Phường 7, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh), ông Hồ Đắc Quang (địa chỉ: 127 Lê Thánh Tôn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) và ông Lê Văn Dĩnh (địa chỉ:42/14 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, BT, Thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

Phạt tiền mỗi người 42.500.000 đồng (Bốn mươi hai triệu năm trăm nghìn đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 27 và Điểm b Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:

- Bà Trần Huyền Trân không báo cáo trước khi thực hiện giao dịch (Bà Trần Huyền Trân, người có liên quan đến ông Henry Chung - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đường Biên Hoà, mã chứng khoán BHS, đã mua 595.100 cổ phiếu BHS ngày 16/3/2016 và bán 595.100 cổ phiếu BHS ngày 21/3/2016nhưng không thực hiện báo cáo UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trước khi thực hiện giao dịch).

- Ông Hồ Đắc Quang không báo cáo trước khi thực hiện giao dịch, báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch (Ông Hồ Đắc Quang, người có liên quan đến bà Hồ Thị Kim Chi - Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai, mã chứng khoán: HAG mua 30.680 cổ phiếu HAG từ ngày 27/01/2016 đến ngày 16/02/2016 và bán 30.680 cổ phiếu HAG từ ngày 21/03/2016 đến ngày 22/03/2016 nhưng không báo cáo với UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trước khi thực hiện giao dịch; và đến ngày 06/6/2016, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của ông Quang).

- Ông Lê Văn Dĩnh không báo cáo trước và sau khi thực hiện giao dịch (Ông Lê Văn Dĩnh - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh, mã chứng khoán SBT, mua 1.755.500 cổ phiếu SBT từ ngày 26/01/2016 đến ngày 11/3/2016 và bán 612.800 cổ phiếu SBT vào ngày 24/02/2016 nhưng không báo cáo với UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh trước và sau khi thực hiện giao dịch).

Các quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày ký./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Với mức tăng trưởng 5,1 trong quí I, các tổ chức trong nước và quốc tế đều dự báo tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm nay chỉ đạt dưới 6,5. Điều này cho thấy để đạt mức tăng trưởng 6,7% theo mục tiêu của Quốc hội đòi hỏi quyết tâm rất lớn từ các Bộ, ngành và địa phương.