1. >

Xử phạt CTCP Khoáng sản Na Rì - HAMICO 100 triệu đồng

Facebook Share

BNEWS.VN Lý do bị xử phạt bởi CTCP Khoáng sản Na Rì - HAMICO đã không báo cáo theo quy định pháp luật với nhiều vi phạm đã tái diễn nhiều lần.

Xử phạt CTCP Khoáng sản Na Rì - HAMICO 100 triệu đồng

Ngày 20/06/2015, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 05/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với CTCP Khoáng sản Na Rì - HAMICO, địa chỉ: Tổ Lũng Hoàn, Phường Xuất Hóa, Tp. Bắc Kạn, Tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

Phạt tiền 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 34 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán do không báo cáo theo quy định pháp luật. Tình tiết tăng nặng: vi phạm nhiều lần theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 10 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

Lý do bị xử phạt là do Công ty không báo cáo theo quy định pháp luật.

Công ty không báo cáo các tài liệu: Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý IV năm 2013; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý I, II năm 2014; Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất Quý I năm 2015; Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên soát xét năm 2015; Thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh ngày 10/04/2015; Thông tin về ký hợp đồng kiểm toán năm 2014; Thông tin về Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và Kế toán trưởng bị khởi tố; Nghị quyết HĐQT số 26-6/2015/NQ-HĐQT ngày 26/6/2015 về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT; Thông tin về thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh ngày 16/7/2015; Quyết định số 147/QĐ-CT ngày 23/7/2015 về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng; Thông tin về ký hợp đồng kiểm toán năm 2015; Nghị quyết HĐQT số 11/2016/NQ-HĐQT ngày 25/1/2016 về việc bổ nhiệm Giám đốc và người đại diện theo pháp luật; Thông tin về việc thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh ngày 25/1/2016; Thông tin về việc thay đổi địa chỉ Công ty; Nghị quyết HĐQT số 33/2016/NQ-HĐQT ngày 3/3/2016 về việc bầu thành viên HĐQT.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Kể từ sau khi gói 30 nghìn tỷ đồng kết thúc, nhiều người dân đang hy vọng trở lại trước thông gói vay 1.000 tỷ đồng theo Nghị định 100 về phát triển và quản lý nhà ở xã hội sẽ chuẩn bị được giải ngân, với lãi suất trong năm 2018 là 4,8%.