1. >

Phát hành bộ sách, tài liệu phục vụ tháng về an toàn, vệ sinh lao động

Facebook Share

BNEWS.VN Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản bộ sách, tài liệu về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ phục vụ ngành Thông tin và Truyền thông.

Phát hành bộ sách, tài liệu phục vụ tháng về an toàn, vệ sinh lao động

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (Tháng hành động) từ năm 2017 trên phạm vi toàn quốc, tất cả các Bộ, ngành, địa phương đang triển khai hàng loạt các hoạt động cụ thể, thiết thực để hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ nhất.

Bộ sách được ra mắt về an toàn, vệ sinh lao động và phòng chống chấy nổ. Ảnh Hằng Trần/BNEWS/TTXVN

Với chủ đề “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”, Tháng hành động lần thứ nhất góp phần nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, thực thi có hiệu quả Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Qua đó đẩy mạnh thực hiện công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trong các cơ sở sản xuất kinh doanh; cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao động; chủ động phòng ngừa, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Bộ tranh,khẩu hiệu, tờ gấp về an toàn, vệ sinh lao động và PCCN. Ảnh: Hằng Trần/BNEWS/TTXVN

Để giúp cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài ngành Thông tin và Truyền thông trong việc trang bị những tài liệu cần thiết phục vụ công tác huấn luyện và tuyên truyền về an toàn - vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trong Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ nhất cũng như trong công tác thường xuyên, Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông (trực thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông) xuất bản và phát hành bộ tài liệu bao gồm: bộ 7 tranh, 5 khẩu hiệu, 66 tờ gấp tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông; 18 đầu sách về các quy định, hướng dẫn và công tác huấn luyện, thực hành về an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ (bao gồm sách in và sách điện tử).

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Đây là mô hình trang trại thuận tự nhiên của chàng trai trẻ người K'ho. Anh đã thành lập tổ hợp tác nuôi lợn, bò, dê dưới tán cây cà phê và cây mắc ca. Gia súc được nuôi bằng thức ăn tự nhiên, chất thải của chúng được sử dụng làm dưỡng chất cho cây lâm nghiệp, không cần bất kỳ hóa chất hay thuốc bảo vệ thực vật nào.

ncif