[Photo] Bí xanh Thanh Lĩnh chờ "giải cứu"

Nông dân xóm Lĩnh Hồng, xã Thanh Lĩnh thu hoạch bí xanh ngoài đồng đưa về nhà để chờ các thương lái đến thu mua.

Tá Chuyên/TTXVN |

Facebook Share