[Photo] Người dân Hà Nội đón Tết "Ông Công, ông Táo"

Theo tục cổ truyền của người Việt, hàng năm, ngày 23 tháng Chạp, các gia đình thường chuẩn bị làm lễ cúng tiễn ông Công Táo lên chầu trời để báo cáo mọi việc tốt xấu của nhân gian.

TTXVN |

Facebook Share