1. >

Bộ KH&ĐT phản hồi về giải pháp khắc phục đầu tư dàn trải, lãng phí

Facebook Share

BNEWS.VN Sau khi các địa phương có phản hồi về những giải pháp khắc phục tình trạng lãng phí, dàn trải trong giải ngân vốn đầu tư năm 2016, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có những phản hồi lại.

Bộ KH&ĐT phản hồi về giải pháp khắc phục đầu tư dàn trải, lãng phí

Bộ KH&ĐT phản hồi về giải pháp khắc phục dàn trải, lãng phí giải ngân vốn đầu tư. Ảnh minh họa: TTXVN

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có công văn gửi Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành và các quy định tại Nghị quyết số 60/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2016.

Theo đó, phản hồi của các địa phương tập trung vào các nội dung thẩm định, phê duyệt dự án, ủy quyền thậm định nguồn vốn...

Cụ thể, đóng góp ý kiến sửa đổi Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; các địa phương đề nghị chỉ thực hiện công tác thẩm định nội bộ đối với các dự án yêu cầu triển khai thiết kế từ 2 bước (dự án đầu tư) trở lên, các dự án nhỏ tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng nên bỏ qua bước thẩm định nội bộ.

Về việc này, Bộ Kế hoạch và đầu tư cho biết, việc thẩm định nội bộ nguồn vốn và khả năng cân đối vốn; thẩm định nội bộ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án đầu tư công được quy định trong Luật Đầu tư công. Do đó, thẩm quyền sửa đổi các quy định này do Quốc hội quyết định.

Hơn nữa, việc thẩm định nội bộ dự án tại khâu này là rất cần thiết để bảo đảm cơ quan đề xuất dự án cân nhắc kỹ lưỡng mục đích, quy mô, hiệu quả và khả năng cân đối vốn. Qua đó ngăn ngừa tình trạng đầu tư dàn trải, gây thất thoát, lãng phí ngay từ khâu đầu tiên của giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

Đối với đề nghị xem xét bỏ qua bước phê duyệt chủ trương đầu tư đối với dự án có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng, theo quy định của Luật Đầu tư công tất cả các dự án sử dụng vốn đầu tư công đều phải được cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư.

Việc bãi bỏ các quy định này thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Chính phủ không được phép sửa đổi quy định đã được Quốc hội thông qua.

Tuy nhiên, để giảm bớt các thủ tục, nhưng vẫn thực hiện theo đúng Luật Đầu tư công, Chính phủ đã có hướng dẫn quy trình rút gọn đối với các dự án có quy mô nhỏ của các chương trình mục tiêu quốc gia có kỹ thuật không phức tạp, nhà nước hỗ trợ đầu tư một phần, phần còn lại do nhân dân đóng góp; các dự án có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng của các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình kiên cố hóa trường lớp học mầm non.

Theo đó, Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư được lập cho toàn bộ danh mục dự án (không lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư từng dự án) và dự kiến tổng mức đầu tư của toàn bộ danh mục.

Đối với đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư ủy quyền cho địa phương thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân sách trung ương các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng, thẩm quyền thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đã được quy định tại Điều 38 của Luật Đầu tư công.

Xây dựng Luật Đầu tư công, Chính phủ đã đề xuất giao cho địa phương thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn các dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng.

Tuy nhiên, đề nghị nêu trên đã không được Quốc hội chấp nhận vì nếu thực hiện quy định này sẽ dẫn tới tình trạng dàn trải, thiếu tập trung trước kia.

Do đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị địa phương thực hiện đúng quy định về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, nhưng cho phép thực hiện theo quy trình rút gọn, lập và thẩm định cho toàn bộ danh mục dự án (không lập và thẩm định từng dự án cụ thể) đối với các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Ngay sau khi giết mổ, thịt lợn được qua quy trình làm mát để hạ nhiệt độ tâm thịt từ 0oC đến 4oC, sau đó mới được đem đi pha lọc

ncif