1. >

Bộ Y tế dự kiến cắt giảm 1.151 điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực y tế

Facebook Share

BNEWS.VN Bộ Y tế đã rà soát và đề xuất việc cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh thực hiện theo 5 nguyên tắc.

Bộ Y tế dự kiến cắt giảm 1.151 điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực y tế

Tại Hội thảo lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi một số nội dung quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của nhà nước do Bộ Y tế tổ chức ngày 26/4 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, Bộ Y tế đã rà soát các điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực y tế đang được quy định tại 6 Luật, 13 Nghị định và 7 Thông tư.

Việc cắt giảm sẽ diễn ra thực chất, không cắt giảm, bãi bỏ hoặc sửa đổi theo kiểu cơ học thuần túy, gộp nhiều điều kiện vào một điều kiện; tuyệt đối không cắt giảm cái này lại bổ sung cái khác hoặc sửa đổi, cắt giảm theo kiểu thay đổi tên gọi…

Bộ Y tế đã rà soát và đề xuất việc cắt giảm các điều kiện đầu tư kinh doanh thực hiện theo 5 nguyên tắc: Các điều kiện kinh doanh không cần thiết, không ảnh hưởng đến chất lượng các dịch vụ chuyên môn hoặc đã được pháp luật chuyên ngành khác quy định, hoặc có sự chồng chéo giữa các văn bản gây khó khăn khi thực hiện; Các điều kiện kinh doanh không định lượng, mang tính định tính, cảm quan không đo lường cụ thể được, gây khó hiểu, mập mờ cho người thực hiện như: “phải phù hợp”, “phải đủ”, “phải có đủ sức khỏe”, "phải có trình độ”… Các điều kiện kinh doanh đương nhiên phải đáp ứng khi hoạt động như có đủ điện, nước, ánh sáng…

Các điều kiện đã có quy định ở mức độ cao hơn nhưng vẫn tồn tại các điều kiện ở mức độ thấp, ví dụ: đã có quy định phải đạt ISO, GMP, HACCP… nhưng ở văn bản hướng dẫn vẫn quy định các điều kiện thấp hơn. Chuyển tối đa hình thức quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long, Bộ Y tế đã rà soát các điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực y tế đang được quy định tại: 6 Luật, 13 Nghị định và 7 Thông tư và dự kiến cắt giảm 1.151/1.680 điều kiện đầu tư kinh doanh, đạt 68,51% và cắt 168/338 thủ tục hành chính đạt 49,70%.

Điển hình là lĩnh vực dược phẩm hiện có 150 thủ tục hành chính, dự kiến sẽ cắt bỏ và sửa đổi khoảng 50% thủ tục.

Lĩnh vực trang thiết bị y tế hiện có 36 thủ tục, đề xuất cắt bỏ 20 thủ tục; số lượng thủ tục hành chính ở lĩnh vực này đang là 20 thủ tục, dự kiến cắt bỏ 10 thủ tục.

Lĩnh vực sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế đang là 41 thủ tục, dự kiến cắt bỏ 22 thủ tục.

Lĩnh vực xét nghiệm HIV và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế hiện có 101 thủ tục, dự kiến cắt bỏ 79 thủ tục.

Lĩnh vực y tế dự phòng hiện có 166 thủ tục, dự kiến cắt bỏ 93 thủ tục. Lĩnh vực an toàn thực phẩm hiện có 845 thủ tục, dự kiến cắt bỏ 708 thủ tục.

Lĩnh vực dược phẩm, mỹ phẩm đang có 144 thủ tục, dự kiến cắt bỏ 77 thủ tục.

Lĩnh vực thụ tinh trong ống nghiệm, mang thai hộ, xác định lại giới tính đang có 32 thủ tục, dự kiến cắt bỏ 14 thủ tục.

Lĩnh vực y dược cổ truyền đang có 17 thủ tục, dự kiến cắt bỏ 8 thủ tục. Lĩnh vực khám chữa bệnh đang có 298 thủ tục, dự kiến cắt bỏ 130 thủ tục.

Hiện nay, Bộ Y tế vẫn tiếp tục rà soát và bãi bỏ các Nghị định, thông tư có quy định điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết.

Theo Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế Nguyễn Minh Tuấn, đối với nhóm điều kiện kinh doanh đề nghị bãi bỏ hiện đang được quy định tại Luật, Pháp lệnh, Bộ Y tế đề xuất Chính phủ báo cáo Quốc hội đẩy nhanh tiến độ xem xét sửa đổi các văn bản đó. Đối với nhóm điều kiện thuộc các văn bản hướng dẫn Luật (bao gồm cả Nghị định, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư…) sẽ xây dựng dự thảo Nghị định theo hình thức một văn bản sửa nhiều văn bản.

Hiện nay, Bộ Y tế đã xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế. Nghị định đề cập đến 9 lĩnh vực có quy định điều kiện kinh doanh gồm: Khám chữa bệnh; Dược phẩm, mỹ phẩm; An toàn thực phẩm; Trang thiết bị y tế; Y dược cổ truyền; Y tế dự phòng; Sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong gia dụng và y tế; Xét nghiệm HIV và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế; Thụ tinh trong ống nghiệm, Mang thai hộ, Xác định lại giới tính.

Nội dung dự thảo Nghị định đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ và Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế để lấy ý kiến góp ý của nhân dân./.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Tại dự thảo Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô thay thế Nghị định 86 cũ, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) yêu cầu kích thước tối thiểu của hộp đèn gắn cố định là 12*30 cm quy định chung cho tất cả taxi truyền thống và taxi công nghệ.

ncif