1. >

HAD chia cổ tức tồn đọng lần 1 bằng tiền 80%

Facebook Share

BNEWS.VN Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (HAD) sẽ thực hiện chi trả cổ tức lần 1 từ quỹ đầu tư phát triển cho các cổ đông với tỷ lệ thực hiện 80% (1 cổ phiếu được nhận 8.000 đồng).

HAD chia cổ tức tồn đọng lần 1 bằng tiền 80%

Ngày đăng ký cuối cùng vào 21/9 và thời gian thanh toán dự kiến 4/10.

Với 4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền mà HAD dự kiến chi ra khoảng 32 tỷ đồng. Đây là phần cổ tức tồn đọng của những năm trước được Kiểm toán Nhà nước đề nghị chi trả.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Hà Nội đang xảy ra một nghịch lý: người dân thì thiếu đất ở, thiếu bệnh viện, trường học, nhà văn hóa – trong khi nhiều trụ sở làm việc, đất ở…tài sản công khác lại đang bị bỏ hoang, sử dụng sai mục đích…

ncif