1. >

HAD chia cổ tức tồn đọng lần 1 bằng tiền 80%

Facebook Share

BNEWS.VN Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Hải Dương (HAD) sẽ thực hiện chi trả cổ tức lần 1 từ quỹ đầu tư phát triển cho các cổ đông với tỷ lệ thực hiện 80% (1 cổ phiếu được nhận 8.000 đồng).

HAD chia cổ tức tồn đọng lần 1 bằng tiền 80%

Ngày đăng ký cuối cùng vào 21/9 và thời gian thanh toán dự kiến 4/10.

Với 4 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền mà HAD dự kiến chi ra khoảng 32 tỷ đồng. Đây là phần cổ tức tồn đọng của những năm trước được Kiểm toán Nhà nước đề nghị chi trả.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Nhà đầu tư trạm thu phí BOT Cầu Rác (tỉnh Hà Tĩnh) trên Quốc lộ 1A tạm dừng thu phí để có cơ sở tính toán, chốt phương án tài chính của dự án.

ncif