1. >

Hai tháng, thu nội địa tăng 19%

Facebook Share

BNEWS.VN Bộ Tài chính cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước 2 tháng đầu năm đạt gần 246,5 nghìn tỷ đồng, bằng 17,5% dự toán năm, tăng 18,2% so cùng kỳ năm 2018.

Hai tháng, thu nội địa tăng 19%
Theo đó, thu nội địa đạt xấp xỉ 204,8 nghìn tỷ đồng, bằng 17,4% dự toán, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2018; thu từ dầu thô ước đạt xấp xỉ 8,7 nghìn tỷ đồng, bằng 19,5% dự toán, giảm 1,7% so cùng kỳ năm 2018

Tổng thu Ngân sách Nhà nước trong 2 tháng tăng 18,2%. Ảnh minh họa: TTXVN

Tổng chi cân đối ngân sách Nhà nước 2 tháng đầu năm đạt khoảng 195,4 nghìn tỷ đồng, bằng 12% dự toán, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2018.

Bộ Tài chính nhận định, các nhiệm vụ chi ngân sách trong tháng 2 và 2 tháng đầu năm được đảm bảo theo đúng dự toán và tiến độ triển khai thực hiện của các đơn vị sử dụng ngân sách, đáp ứng các nhiệm vụ đảm bảo an sinh xã hội.

Trong những tháng cuối năm, Bộ Tài chính cho biết, tiếp tục tổ chức điều hành ngân sách trung ương bảo đảm kinh phí thực hiện các nhiệm vụ chi theo dự toán được duyệt và thực tế phát sinh; tổng hợp, báo cáo kết quả phân bổ, giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 của Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố.

Trên cơ sở tổng hợp kết quả thực hiện thu, chi ngân sách năm 2018, Bộ Tài chính xác định phương án xử lý thưởng vượt dự toán thu, đầu tư trở lại, bù giảm thu ngân sách địa phương... và rà soát 50% tăng thu ngân sách địa phương năm 2018 để thực hiện chi cải cách tiền lương.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan thực hiện tốt các giải pháp về thu ngân sách Nhà nước; tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế; kiểm tra sau thông quan đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu phấn đấu tăng thu; đôn đốc quản lý nợ thuế, thu hồi theo đơn vị và thực hiện kiểm tra quản lý nợ thuế tại các Cục Thuế, Cục Hải quan tỉnh, thành phố./.


logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Theo đó, thông tin từ nhiều trường, dự kiến điểm chuẩn năm nay sẽ tăng nhẹ ở các trường tốp giữa, tuy nhiên, với những ngành hot thì điểm có thể tăng cao, vì mức cạnh tranh rất lớn.

ncif