1. >

Keppel Land muốn bán 255 trái phiếu chuyển đổi của Nam Long

Facebook Share

BNEWS.VN Ibeworth đã đăng ký bán 255 trái phiếu chuyển đổi của CTCP Đầu tư Nam Long.

Keppel Land muốn bán 255 trái phiếu chuyển đổi của Nam Long

Công ty TNHH Keppel Land thông qua công ty con của mình là Ibeworth đã đăng ký bán 255 trái phiếu chuyển đổi của Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG), tương đương 51% số lượng đang nắm giữ, với mức giá chuyển đổi 18.142 đồng/cổ phiếu. Giao dịch thực hiện từ ngày 28/9 đến 27/10.

Dự kiến sau giao dịch, Keppel Land nắm giữ 245 trái phiếu chuyển đổi. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến mà công ty con của Keppel Land nắm giữ sau khi chuyển đổi trái phiếu là 23,9 triệu cổ phiếu tương đương 11,3% vốn tại Nam Long.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

“Lao động nước ngoài có trình độ cao được phép mang theo gia đình sang Nhật Bản làm việc và có thể thường trú vĩnh viễn tại nước này.” Cơ hội mở rộng song cũng đặt ra bài toán cho các nhà quản lý là làm sao để giữ chân lao động giỏi, sử dụng hiệu quả nguồn lực này sau khi về nước.

ncif