1. >

Keppel Land muốn bán 255 trái phiếu chuyển đổi của Nam Long

Facebook Share

BNEWS.VN Ibeworth đã đăng ký bán 255 trái phiếu chuyển đổi của CTCP Đầu tư Nam Long.

Keppel Land muốn bán 255 trái phiếu chuyển đổi của Nam Long

Công ty TNHH Keppel Land thông qua công ty con của mình là Ibeworth đã đăng ký bán 255 trái phiếu chuyển đổi của Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG), tương đương 51% số lượng đang nắm giữ, với mức giá chuyển đổi 18.142 đồng/cổ phiếu. Giao dịch thực hiện từ ngày 28/9 đến 27/10.

Dự kiến sau giao dịch, Keppel Land nắm giữ 245 trái phiếu chuyển đổi. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến mà công ty con của Keppel Land nắm giữ sau khi chuyển đổi trái phiếu là 23,9 triệu cổ phiếu tương đương 11,3% vốn tại Nam Long.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Gần 2 tháng mới đến Tết Nguyên Đán, hàng trăm chuyến bay được tăng cường nhưng đã xuất hiện tình trạng hết chỗ vào khung giờ "đẹp".

ncif