1. >

May Sông Hồng tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 40%

Facebook Share

BNEWS.VN Công ty cổ phần May Sông Hồng vừa thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2018.

May Sông Hồng tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 40%

Công ty cổ phần May Sông Hồng (MSH) vừa thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với tỷ lệ 40%/mệnh giá, tương đương 1 cổ phiếu được nhận 4.000 đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến vào 12/12 và ngày thực hiện theo kế hoạch là 26/12.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Nhà đầu tư trạm thu phí BOT Cầu Rác (tỉnh Hà Tĩnh) trên Quốc lộ 1A tạm dừng thu phí để có cơ sở tính toán, chốt phương án tài chính của dự án.

ncif