1. >

NTC chốt quyền trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 60%

Facebook Share

BNEWS.VN Công ty cổ phần Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên (NTC) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt tỷ lệ 60% (1 cổ phiếu được nhận 6.000 đồng).

NTC chốt quyền trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 60%

Ngày đăng ký cuối cùng là 27/8 và thời gian thanh toán dự kiến vào 7/9. Như vậy KCN Nam Tân Uyên sẽ chi 96 tỷ đồng trả cổ tức lần này cho cổ đông.

logo

BẢNG GIÁ VÀNG (BẢO TÍN MINH CHÂU)

VIDEO

Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TW về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020, công tác quản lý và khai thác tài nguyên, môi trường biển đã đạt được những kết quả nhất định, song việc thực hiện Chiến lược biển này còn bộc lộ những hạn chế, yếu kém.

ncif